Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Ansvaret for å tilrettelegge og utbedre det fysiske arbeidsmiljøet ligger hos arbeidsgiver og den valgte HMS-lederen.

Vernetjenesten ved vedkommende verneombud har ansvaret for å kontrollere at dette virkelig skjer.

Mye tyder på at vi i dag er kommet ganske langt på dette feltet innenfor norsk arbeidsliv. 

Saken har vært i fokus gjennom flere mannsaldre, og farlige arbeidsforhold har vært en påtrengende utfordring for å kunne ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. Dette har da også vært nødvendig, og det er grunn til å tro at så vel dyrekjøpte erfaringer fra norsk industri og offshorevirksomhet som arbeidsmiljøloven av 1977 med sine mange sikkerhetsforskrifter kan ha forebygget atskillige dødsfall og ulykker.

Nye krav til arbeidsplassen

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss