Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hvordan skal opplæringen legges opp? Valget vil her stå mellom å velge en aktiv eller passiv opplæring.

Passiv opplæring er en passiv læringsmodell, hvor medarbeiderne blir undervist av en lærer/coatch. Medarbeiderne har her en passiv læringsrolle. Læreren har kunnskapen som han eller hun prøver å overføre til medarbeiderne gjennom et undervisningsopplegg som skal lære medarbeiderne å reprodusere noe av lærerens kunnskap og kompetanse.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss