Lightspeed webhotell

Hvordan skal opplæringen legges opp? Valget vil her stå mellom å velge en aktiv eller passiv opplæring.

Passiv opplæring er en passiv læringsmodell, hvor medarbeiderne blir undervist av en lærer/coatch. Medarbeiderne har her en passiv læringsrolle. Læreren har kunnskapen som han eller hun prøver å overføre til medarbeiderne gjennom et undervisningsopplegg som skal lære medarbeiderne å reprodusere noe av lærerens kunnskap og kompetanse.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg