Domene og webhotell fra OnNet.no

Språket gjør det mulig å overføre informasjon mellom to parter, og brukes for å angi begreper eller forbindelsen mellom begrepene.

Indekseringsspråk

Begreper som forsøker å beskrive “verden” eller “noe” i verden er imidlertid ofte altfor mangfoldig og ordene vi bruker er ofte altfor diffuse og tvetydige til at lar seg bruke i en dataanalyse.

Dataene som vi samler inn må kodes og systematiseres for at det skal være mulig å registrere dem i en databases, hvor vi kan analysere dem ved hjelp av statistiske metoder.

Språket vi benytter oss av når vi skal kode og registrere de innsamlede dataene kalles indeksspråket, eller bare i-språket.

I – språket har som oppgave er å beskrive, klassifisere og gruppere data/informasjon, og kjennetegnes av et begrenset vokabular, hvor enkeltordene er underlagt strenge formregler.

Skal vi registrere opplysninger om fylke, kan man velge mellom 19 ulike ord (Oslo, Akershus, Østfold osv.) som dekker Norges fylker.

Slektskap (generiske forhold)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.