agenturer.no

Hva er et nettverk?

Nettverk er et begrep med mange betydninger. Selve ordet ”nettverk” er en metafor. Ordet ”nett” gir oss et bilde av de usynlige bånd som eksisterer mellom mennesker, mens ordet ”verk” vanligvis beskriver et konkret resultat av menneskelig virksomhet.

Det finnes imidlertid mange forskjellige former for nettverk. Hva vi legger i definisjonen er derfor avhengig av hva slags nettverk vi snakker om. Regjeringen sier at et nettverk består av og defineres av to mengder: En mengde aktører, f.eks. individer eller organisasjoner, og en mengde relasjoner mellom disse, mens Wikipedia definerer et nettverk som et system av samhandlende komponenter.

Vi har valgt å ta utgangspunkt i en utfylling av Carl Erik Grennes (2006, 30) sin nettverkdefinisjon:

Nettverk er en prosess av kommunikativ atferd mellom individer som samarbeider på et mikronivå.

Legg her merke til at vi snakker om individer. Vi snakker med andre ord om en gruppe mennesker som samarbeider om noe og hvor resultatet er avhengig hvordan nettverket kommuniserer seg imellom. Dette kalles å arbeide i et nettverk.

Andre kjennetegn ved sosiale nettverk er:

  • Den bærende ressurs i nettverk er mennesker
  • Nettverk skapes fordi sammen står vi sterkere og synergieffekter kan oppnås
  • Nettverk er basert på gjensidige fordeler
  • Nettverk skapes og endres
  • Ansvar for å utvikle og vedlikeholde nettverk er personlig, og kan ikke overtas av andre uten at nettverket endres
  • Nettverk bygger på at vi er ulike og at vi er villige til å stille opp for hverandre
  • Nettverk er et resultat av de valg vi gjør
  • Nettverk har en uformell struktur. Strukturen skapes via aktørenes eget behov eller initiativ

Hva er nettverksbygging?

For å definere hva nettverksbygging er må vi ta utgangspunkt i Kerstin Marthinsen (2009) sin nettverkdefinisjon:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg