Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er nettverksbygging?

For å definere hva nettverksbygging er kan vi ta utgangspunkt i Kerstin Marthinsen (2009) sin nettverkdefinisjon:

Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene.

Stiene som skaper forbindelsene mellom menneskene og organisasjonene som samarbeider utgjør nettverket. Disse usynlige stiene er bånd, også kalt relasjoner, som enten kan være sterke eller svake. Om relasjonene er sterke eller svake avgjøres av graden av bekjentskap, tilgjengelighet, fortrolighet og støtte mellom punktene (personene) i nettverket.

Tar vi utgangspunkt i denne nettverkdefinisjonen kan vi definere nettverksbygging som:

«Etablering og opprettholdelse av gjensidig fordelaktige relasjoner».

Kerstin Marthinsen (2006, 10) definerer nettverksbygging som:

«å bygge relasjoner og å se muligheter sammen med andre»

Nettverksbygging er med andre ord det samme som relasjonsbygging og har som mål å knytte kontakter vi kan benytte oss av i fremtiden for å nå egne eller organisatoriske mål.

Utfordringen er bare å klare å knytte de rette relasjonene. Dvs. relasjoner med dem som vi kan dra størst nytte av i fremtiden. Nettverk forsterker forskjellene og privilegiene mellom de ulike medlemmene. Den som har minst er den som er minst attraktiv, og den som har mest er ofte eksklusiv. Nettverkene vi prøver å bygge opp er de som gir oss høyest mulig nettverksverdi og nettverkseffekter.

Bedrifts- og sosiale nettverk

Det finnes mange ulike typer nettverk. Et grovskille er å skille mellom:

  1. Sosiale nettverk – består av personlige relasjoner med enkeltpersoner som for eksempel venner og bekjente.
  2. Bedriftsnettverk – nettverk av leverandører, distributører, samarbeidspartnere, interesseorganisasjoner, kunder og andre interessenter som har interesse av å påvirke selskapets eksistens. Bedriftsnettverk kalles også for organisasjonsnettverk.

Hvorfor er nettverksbygging viktig?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.