Aksjeverdsettelse og verdsettelse av selskaper

I denne artikkelserien går jeg igjennom hvordan du skal gå frem for å verdsette en aksje og selskap, og hvilke verdsettelse teknikker som finnes.

Aksjeverdsettelse 

Selv om det finnes mange måter å beregne prisen på en aksje og et selskap, vil prisen alltid være;

– den kursen en kjøper er villig til å betale for å kjøpe aksjen (selskapet).

Det hjelper lite å sitte med analyser som tilsier at aksjen er verdt det tidobbelte så lenge det ikke er noen som er villig til å betale denne prisen. Aksjekursen er alltid hvor tilbuds- og etterspørselskurven for aksjen krysser hverandre. Glem aldri dette!!!

En investor vil vurdere selskapets pris ut i fra hvor stort markedspotensial og inntjeningsevne selskapet har i deres øyne, sett i forhold til hvilke sjanser selskapet har med å lykkes med sine planer.

Jo større markedspotensial og jo større sjansene er for at selskapet skal lykkes, jo høyere pris vil en investor være villig til å akseptere. Motsatt vil de snakke ned prisen eller trekke seg hvis markedspotensialet er begrenset eller hvis selskapets konkurransesituasjon gjør at de har små sjanser for å lykkes med sin forretningsstrategi.

Investorens opplevelse av risikoen for å tape penger og deres vurderes av aksjens oppside (markedspotensiale og inntjeningsevne) vil dermed være de to viktigste driverne for kursen for enkeltaksjer.

Synergieffekter

Skal verdsettelsen brukes i forbindelse med oppkjøp eller fusjon av to selskaper, vil prisen ikke bare bli påvirket av potensial og dyktighet, men også av hvilke synergieffekter oppkjøpet eller det sammenslåtte selskapet oppnår. Dette krever at man beregner:

  • Inntekts synergier
  • Kostnadssynergier 

Siden to selskaper ikke vil oppnå de samme synergieffektene ved å kjøpe eller slå seg sammen med et annet, vil ulike selskaper alltid prise et selskap forskjellig.

Prisen vil i et større bilde imidlertid alltid være en funksjon av etterspørselen (hvor mange investorer og hvor mye penger tiltrekker selskapet seg) og tilbudet (antall (lignende) investeringmuligheter for investorene).

Beregning av selskaps verdi

Prinsipielt kan vi sette opp følgende enkle regnestykker for å beregne verdien av et selskap, avhengig av om verdsettelsen skal brukes i forbindelse med nedleggelse, fortsatt drift («going business«) eller salg/fusjon av et selskap:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.