Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 31 av 36 artikler om Prosessledelse

Det finnes viktige prosessmål det er viktig å være klar over og som gjelder for alle prosesser. Disse tre prosessmålene er:

 1. Prestasjonsmål
 2. Kvalitetsmål
 3. Resultatmål

Med prestasjonsmål menes hvilken målbar prestasjon en prosess eller arbeidsoppgave skal oppfylle. Hvilke prestasjonsmål en prosess bør måles etter er avhengig av hvilken prosess vi snakker om og hvilke verdier ved prestasjonen det er mulig å måle. Prestasjonene skaper et resultat eller en konsekvens av at prestasjonen oppnås. Dette resultatet kaller vi for resultatmål.

Kvalitetsmål refererer til i hvilken grad prosessen når sitt mål for prosesskvalitet. Et begrep jeg kommer tilbake til i en senere artikkel.


Prestasjonstyringsystem og prestasjonmålingsystem

Prestasjonsmålene inngår i et prestasjonmålingsystem som forteller hvordan vi måler og rapporterer prestasjonene. Prestasjonmålingsystemet er igjen bare en del av et større prestasjonstyringsystem som forteller hva vi gjør med det vi måler. Sammenhengen mellom disse tre begrepene og hva vi måler, hvordan vi måler og hva vi gjør med målingene er vist i modellen under.

prestasjonsmål
Kilde: SINTEF – Teknologi og samfunn

Et godt prestasjonstyringsystem må inneholde prestasjonsmål for alle verdiprosesser og -aktiviteter i verdikjeden som er brutt videre ned til prestasjonsmål på bedrifts- og operasjonelt nivå. Modellen under viser eksempler på prestasjonsmål på i verdikjeden, brutt ned på bedriftsnivå og operasjonsnivå for logistikk funksjonen i en virksomhet.

Eksempel på prestasjonsmål
Kilde: SINTEF – Teknologi og samfunn

Den store utfordringen er å utvikle et prestasjonsmålingssystem og prestasjonsmål som gjør bedriften i stand til å forbedre sin konkurranseevne. Illustrasjonen under viser hvilke utfordringer vi normalt møter når vi skal vurdere prestasjonsmålene, prestasjonsmålingssystemet og prestasjonsstyringssystemet.

fallgruver
Kilde: SINTEF – Teknologi og samfunn

Krav til et prestasjonsmål

Det finnes ingen absolutte krav til et prestasjonsmål, bortsett fra at det skal:

 • Støtte strategien
 • Være pålitelige
 • Være korrekt målt
 • Skape en forbedringskultur
 • Være mulig å benytte til styring

I tillegg må det oppfylle de generelle kravene som settes til alle mål.

Metodikk for utvikling av et prestasjonsstyringssystem

prestasjon-modell
Kilde: SINTEF – Teknologi og samfunn

Trinn 1: Forstå bedriftens visjon og strategi

Kunnskap om bedriften er viktig for å utforme et optimalt prestasjonsstyringssystem. En situasjonsanalyse av virksomhetens markedssystem og en grundig gjennomgang av forretningsplanen er derfor nødvendig for å forstå virksomhetens:

 • Ambisjonsnivå
 • Fokusområder
 • Bransjeforståelse
 • Markedsutsikter
 • Bedriftskultur
 • Bedriftsstruktur

Trinn 2: Definer kritiske suksessfaktorer

Hva er kritisk for at bedriften skal kunne gjennomføre sin strategi?

 • Kostnad?
 • Tid?
 • Kvalitet?
 • Fleksibilitet?
 • Innovasjonsevne?
 • Miljø?

For å kunne måle prestasjonene til virksomhetens kjerneprosesser og verdiaktiviteter er det en forutsetning at man har det klart for seg hva som er virksomhetens kritiske suksessfaktorer. Det er de som må måles og kontinuerlig overvåkes gjennom virksomhetens Balanced ScoreCard system.

Trinn 3: Kartlegg dagens prestasjonsstyringssystem

Få oversikt over struktur og innhold i dagens prestasjonsstyringssystem. Her tar vi utgangspunkt i virksomhetens Scorecard som viser hvilke prestasjonsmål som skal nås, hva målet omfatter, hva som er de kritiske suksessfaktorene (KPI), hvordan prestasjonsmålet måles og brukes.

pres-maal
Kilde: SINTEF – Teknologi og samfunn

Trinn 4: Analyser og velg prestasjonsmål

Når du har oversikt over dagens prestasjonsstyringsystem går du videre og analyserer det for å kunne velge korrekte prestasjonsmål for ditt nye prestasjonsmålingsystem. Det vi vurderer i forbindelse analysen av prestasjonsmålene er:

 • Tid
 • Kvalitet
 • Kostnad
 • Presisjon
 • Innovasjon
 • Fleksibilitet

Dernest ser vi på om prestasjonsmålet er koblet opp mot strategien som gjelder for prestasjonen og prosessen, og om prestasjonsmålet er riktig definert, pålitelig og om målingene blir utført korrekt.

Trinn 5: Utvikle prestasjonsmålingssystem

Etabler retningslinjer og struktur for prestasjonsmålingssystemet

as-is-to-be

Trinn 6: Anvendelse av prestasjonsstyringssystem

Hvordan benyttes prestasjonsmålingene i det daglige? Hva brukes målingene til?

 • Praktiserer vi aktiv styring?
 • Bruker det som grunnlag for forbedringer?
 • Utvikling
 • Grunnlag for belønning?

Et korrekt prestasjonsstyringssystem skal brukes til:

 • Skape kontinuerlig forbedring
 • Gi styringssignal
 • Grunnlag for belønning

Trinn 7: Implementer systemet i organisasjonen

Hvordan oppnå en vellykket implementering ?

implementering-pres-maal

Kilder:

Du leser nå artikkelserien: Prosessledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ISO standardenProsesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosessperspektivet
 • Prosessledelse (Business Process Management)
 • Prosessorientering: Historisk oversikt
 • Hva er en prosess?
 • Verdiskapningsprosessen
 • Prosessnivåer i prosesspyramiden
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Kjerneprosess 1: Struktur
 • Kjerneprosess 2: Teknologi
 • Kjerneprosess 3: Menneskene
 • Kjerneprosess 4: Informasjon
 • Prosesstriangulering
 • Systemintegrasjon
 • Verdikonfigurasjon
 • Verdikjede
 • Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon
 • Verdiverksted
 • Verdinettverk
 • Digital verdikjede
 • Hybrid-verdikjede
 • Prosesskartlegging
 • Prosesskart og prosessdiagram
 • Prosessteori
 • Business Process Modeling Notation
 • Prosessforbedring
 • Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)
 • Lean – en prosessfilosofi
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Benchmarking
 • ISO standarden
 • Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem
 • Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem
 • Prosessmåling og målekort
 • Business Prosess Reengineering
 • Prosessstyring
 • Prosessmodenhet