Domene og webhotell fra OnNet.no

Idefasen bør avsluttes med at du foretar en foreløpig vurdering av ideen opp mot noen banale krav alle ideer bør oppfylle, enten vi snakker om forretningsideer eller produktideer, før det er noe vits å gå videre til research fasen. Under finner du en oversikt over noen slike banale krav som stilles til alle forretningsider i idefasen.

Innholdsfortegnelse

Behovsdekning

Folk kjøper et verditilbud fordi det dekker et behov eller løser et problem de har. Start derfor vurderingen med å stille deg selv følgende spørsmål:

  • Hvilke behov dekker ideen og hvilke problemer løser det?
  • Er disse behovene og problemene så viktige for kundene at de er villig til å bruke penger på å løse det?
  • Vil denne ideen dekke disse behovene på en bedre måte enn konkurrerende verditilbud gjør?

Er svarene på de to siste spørsmålene ikke et stort JA er det ingen grunn for kundene til å kjøpe verditilbudet ideen representerer, og da er det heller ikke noe vits å gå videre med den.

Differensiering

Gode ideer er unike. Jo mer de skiller seg ut fra konkurrerende verditilbud på beslutningskriterier som er viktig for kundene, jo lettere er det å få kundene til å velge dem neste gang. Hva er spesielt ved din ide, hva skiller den fra konkurrentenes verditilbud, hvorfor skal kundene kjøpe denne ideen og er hvor viktig er disse differensieringskriteriene for kundene når de skal treffe en beslutning om kjøp? Er de ikke meget viktige for kundene bør du ikke gå videre med ideen.

Konkurransefortrinn

Skal forretningsideen overleve over tid må den ha konkurransefortrinn. Disse konkurransefortrinnene bør helst være varige for at de skal være et godt utgangspunkt for å bygge opp en virksomhet. Er de ikke det eller ikke har muligheten til å bli det, bør vi kanskje heller ikke gå videre med ideen. Enten det er en forretningside eller produktide.

Forretningsmodell

Å ha en god forretningside eller produktide holder ikke hvis det ikke er mulig å tjene penger på den. En god forretnings- og produktide kjennetegnes av å ha en forretningsmodell som passer til ideen og som kundene er enig i er den beste måten å gjøre denne form for forretning på. Hvilke forretningsmodell tar din ide sikte på å bruke? Hvilke fordeler og ulemper har den i forhold til konkurrentenes?

Betalingsvillighet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.