Domene og webhotell fra OnNet.no

Møte på kontor
Bilde: unsplash.com

Hva er prosesskartlegging?

Prosesskartlegging vil si å visualisere arbeidsflyten i en organisasjon ved hjelp av flytskjemaer, prosessdiagram eller andre verktøy som Business Process Model and Notation (BPMN). Dette gir oss en en detaljert oversikt over alle forretningsprosessene i  organisasjonen og hvordan de er knyttet sammen til et helhetlig prosessystem. Formålet med denne kartleggingen er å identifisere ineffektiviteter, flaskehalser, redundanser og forbedringsmuligheter, slik at vi kan effektivisere og redusere kostnadene i dette prosessystemet. 

Dette er en viktig oppgave fordi vi må vite hvordan prosessene fungerer og hvordan de ulike prosessene er koblet sammen til et helhetlig prosessystem for å kunne forbedre dem. Prosessledelse starter derfor med at vi identifiserer, kartlegger og dokumenterer alle forretningsprosessene i organisasjonen.

Prosessene må også dokumenteres for å kunne lære dem bort og forbedre dem. Dokumentasjon innebærer å beskrive alle trinn, beslutninger og aktiviteter som inngår i en prosess. Dette inkluderer en angivelse av hvilke avdelinger eller personer som er involvert, samt flyten av informasjon og materialer. 

Verktøy og metoder

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.