Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

For å effektivisere vareflyten må man først ha oversikt over hvilke aktiviteter bedriften utfører, og hvordan disse utføres. Da ser man hvor det er potensiale for forbedringer, og slik kan man komme frem til en mest mulig kostnadseffektiv flyt, som også gir maksimal kundetilfredsstillelse. Det blir da naturlig å se på disse momentene:

Intern flyt

Den interne flyten karakteriseres som vare-, papir- og informasjonflyt i og gjennom virksomheten. For mange kan denne flyten variere fra å være en usystematisk prosess med mange tilfeldigheter, feil og ekstra arbeid, til å være en oversiktlig flyt der varer bestilles og tas i mot på en planlagt måte, uten feil akkurat til riktig tid og satt på riktig sted. Forskjellen her kan medføre store ulikheter i bedriftens økonomisk resultat. Virksomheten mottar varer og gods på ulike måter, og det er av stor betydning at det er en organisert styring fra bestilling til varemottak, for å unngå unødvendige feil og at flaskehalser oppstår. (Banken, Aarland, 1997)


Ekstern flyt

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss