Omdømme (Corporate branding)

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Kommunikasjonmiks

Med kommunikasjonvirkemiddel menes de kommunikasjonskanalene en virksomhet benytter for å løse sine kommunikasjonsoppgaver

Emballasje

Emballasje er alle aktiviteter knyttet til design av innpakningen til et produkt. Vi går her igjennom begrepet.

Trade promotion (forhandlerstøtte)

Trade promotion er markedsføringsaktiviteter produsenter gir til mellomleddet for å stimulere etterspørselen etter deres produkter eller tjenester

Sales Promotion (salgsfremmede tiltak)

Et annet ord for sales promotion er salgfremmede tiltak, som både omfatter personlig og upersonlige tiltak.

Reklame

Reklame er enhver form for kommunikasjon via et massemedium, som er betalt av en identifiserbar sender og foretatt i den hensikt å fremme salget av varer og tjenester eller øke tilslutningen til bestemte ideer.

Produktplassering

Produktplassering er enhver form for audiovisuell kommersiell kommunikasjon som viser referanse av et gitt produkt, service eller merkevare. Kommunikasjonen vises i et ikke-kommersielt program mot betaling eller annen form for gjenytelse