Kategori: Målgruppe

ekspansjonsmatrisen

Ekspansjonmatrisen

Denne artikkelen er del 13 av 38 artikler i om Markedsplan

Denne artikkelen er del 25 av 26 artikler i om Produkt

Denne artikkelen er del 11 av 20 artikler i om Vekst

Denne artikkelen er del 13 av 18 artikler i om Målgruppe

Denne artikkelen er del 4 av 6 artikler i om Forretningsmål

Når vekstmålet og vekststrategien skal velges vil ekspansjonsmatrisen kunne være et effektivt hjelpemiddel, da den klassifiserer hvilke vekstmuligheter virksomheten har på nåværende og nye markeder med nåværende og nye produkter.

Les mer
Markedskart (målgruppekart)

Markedskart (målgruppekart)

Denne artikkelen er del 32 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 16 av 18 artikler i om Målgruppe

Denne artikkelen er del 3 av 10 artikler i om Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

Markedskartet, også kalt  målgruppekart, er et strategisk planleggingsverktøy for kommunikasjonsplanlegging, og kan benyttes på mange måter i en situasjonsanalyse for å kartlegge en markedsituasjon.

Les mer