Statsforvaltningen

Forvaltningens mål er å iverksette de mål og vedtak som de folkevalgte stiller opp gjennom Stortinget

Massemedia

Massemedia er en viktig aktør i offentlighet systemet. Dette fordi de har stor makt og påvirkningskraft i dagens informasjonssamfunn

Finanskilder

For å kunne være konkurransedyktig i dagens marked kreves det ofte store grunninvesteringer, noe som krever mye likvide midler (kapital)

Kommuneforvaltning

Det laveste forvaltningsnivået i Norge er kommunesektoren, men en stor del av den offentlige forvaltningen skjer på dette nivået

Frivillige interesseorganisasjoner

Organisasjoner og foreninger som er opprettet for å beskytte interessene til medlemmene sine, og som ikke er opprettet av det offentlige.

Rettslige håndhevningorganer

Rettsvesenet, også kalt det formaliserte normsystemet, er en nøkkelaktør i offentlighetssystemet som kan påvirke mange beslutninger

Interne interessegrupper

I enhver organisasjon vil det finnes en rekke interne interessegrupper som har makt og innflytelse.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen er vårt nest laveste forvaltningnivå. Fylkeskommunen ledes av fylkestinget som velges gjennom frie valg hvert fjerde år.