Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er en ressurs?

Ressurs er:

“en kilde til forsyninger som kan anvendes i en prosess til å skape verdier”

Ressurser kan også defineres som:

“innsatsfaktorer som gjør det mulig for en bedrift å skape verdier for sine kunder.”

En ressurs er med andre ord en innsatsfaktor som er nødvendig i en verdiskapningprosess som skal skape produkter og tjenester.

ressurser

Barney (2007:133) definerer ressurser som:

alle eiendeler, kapabiliteter, organisasjonsprosesser, kjennemerke, informasjon og kunnskap som er kontrollert av en bedrift, og som setter den i stand til å gjennomføre strategier som forbedrer effektiviteten i bedriften

Mens Hill & Jones (2004:77) definerer en ressurs som:

finansielle, fysiske, humane, teknologiske og organisasjonsfaktorer som bidrar til at et selskap kan skape verdi for sine kunder


Hvilke krav stilles til en ressurs?

For at kilden skal kunne kalles en ressurs må den være:

 • tilgjengelig
 • begrenset
 • kunne nyttiggjøres

Jernmalmen i jordoverflaten er f.eks. en ressurs, da den kan utvinnes og omdannes til jern, mens jernet som finnes i jordens indre ikke er noen ressurs, siden den ikke er tilgjengelig for oss.

Kjennetegn ved ressurser

En ressurs har følgende kjennetegn:

 • Virksomheten består av ett sett med ressurser, prosesser, samhørighetsforhold og relasjoner som tilsammen er et uttrykk for systemet (virksomheten)
 • Ressursene er begrenset og prisen er avhengig av tilbudet og etterspørselen etter ressursen
 • Virksomhetens konkurransekraft er avhengig av virksomhetens ressurser og evner (heterogenitet)
 • Ressurser kan bare delvis flyttes eller kopieres (immobilitet)
 • Konkurransefortrinn stammer fra verdifulle ressurser som ikke lett kan kopieres
 • Viktig å forvalte ressursene slik at de gir mer verdi i fremtiden

Ressursperspektivets overordnede mål er å finne ut hvordan virksomhetens ressurser kan gi virksomheten varige konkurransefortrinn, samtidig som vi konstant fokuserer på hvordan vi kan minimalisere ressursbruken i forhold til verdiskapningen for å øke eierverdiene. Her viser jeg til min innledende artikkel om ressursperspektivet som omhandler dette.

Ressursforvaltning

Siden ressursbruken direkte påvirker virksomhetens lønnsomhet og konkurransestyrke står ressursforvaltning sentralt i den strategiske og operative planleggingen.

Med ressursforvaltning menes:

”Planlegging, gjennomføring og evaluering av virksomhetens samlede ressursbruk i sine kjerne-, støtte- og styringsprosesser som tilsammen utgjør verdiskapningprosessen, med det mål å redusere ressursbruken uten at dette går utover prestasjonen eller resultatet”.

Målet i denne sammenheng er:

”å sikre en optimal ressursbruk av virksomhetens samlede ressurser i verdiskapningprosessen”

Ressursene virksomheten rår over skaper konkurransefortrinn om de blir organisert riktig. Det er derfor viktig å forvalte sine ressurser slik at de blir verdifulle i fremtiden.

Når dette er sagt må det samtidig legges til at det ikke er nok å bestitte strategiske ressurser som kan utvikles til varige konkurransefortrinn hvis de blir forvaltet korrekt. Virksomheten må også ha kapabiliteten som kreves for å utnytte disse strategiske ressursene og gjøre dem om til varige konkurransefortrinn de kan bruke aktivt i sin markedsførings-miks, også kalt marketing-mix, for å tilføre verditilbudet viktige kundeverdier.

Kapabilitet er:

”virksomhetens evne til å utnytte ressursene de har”.

Klarer ikke virksomheten å utnytte de strategiske ressursene de rår over på en korrekt måte, blir de ikke varige konkurransefortrinn. Kapabilitet kan derfor være med på å forklare hvorfor tilsynelatende ressurssvake virksomheter klarer å utkonkurrere ressurssterke virksomheter. 

Hvilke ressurser har en virksomhet?

Det finnes mange ulike former for ressurser og inndelingen er avhengig av hvem du spør. En måte er å skille mellom:

 1. Naturressurser
 2. Fysiske ressurser (verktøy, bygninger)
 3. Menneskelige ressurser (ledelse, ansatte, støttespillere)
 4. Organisatoriske ressurser (rutiner, organisasjonskultur)
 5. Kompetansebaserte ressurser (kunnskaper, ferdigheter)
 6. Teknologiske ressurser (immaterielle rettigheter, teknologiske systemer)
 7. Relasjonsbaserte ressurser (omdømme, nettverk)
 8. Økonomiske/finansielle ressurser (kapital, tilgang til investor)

Naturressurser

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.