Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en ressurs?

Alt som resulterer i en kostnad, økonomisk forpliktelse eller inntekt i virksomhetens verdiskapningprosess er i prinsippet en ressurs. En ressurs er med andre ord noe som kan utnyttes økonomisk, eller som er til nytte på annen måte. For at kilden skal kunne kalles en ressurs må den være tilgjengelig og den må kunne gi den ønskede nytteverdien.

I Holistisk Systemledelse defineres en ressurs som:

“en nødvendig innsatsfaktorer i en verdiskapsningsprosess”

En ressurs er med andre ord en nødvendig innsatsfaktor (input) i en verdiskapningprosess som skaper ønskede produkter eller tjenester (output). Uten disse ressursene er det ikke mulig å skape disse kundeverdiene

ressurser

En ressurs er dermed “alle eiendeler, kapabiliteter, organisasjonsprosesser, kjennemerke, informasjon og kunnskap som er kontrollert av en virksomhet, og som setter virksomheten i stand til å gjennomføre strategier som forbedrer effektiviteten i virksomheten” (Barney, 2007:133). Dette omfatter alle “finansielle, fysiske, humane, teknologiske og organisasjonsfaktorer som bidrar til at et selskap kan skape verdi for sine kunder” (Hill & Jones (2004:77).

Hvilke krav stilles til en ressurs?

For at en ressurskilde skal kunne kalles en ressurs må den være:

  • tilgjengelig
  • begrenset
  • kunne nyttiggjøres

Jernmalmen i jordoverflaten er f.eks. en ressurs, da den kan utvinnes og omdannes til jern, mens jernet som finnes i jordens indre ikke er noen ressurs, siden den ikke er tilgjengelig for oss.

Andre kjennetegn ved en ressurs

En ressurs har følgende kjennetegn:

  • Ressursene er begrenset og prisen er avhengig av tilbudet og etterspørselen etter ressursen.
  • Virksomhetens konkurransekraft er avhengig av virksomhetens ressurser og evner (heterogenitet)
  • Ressurser kan bare delvis flyttes eller kopieres (immobilitet)
  • Konkurransefortrinn stammer fra verdifulle ressurser som ikke lett kan kopieres
  • Viktig å forvalte ressursene slik at de gir mer verdi i fremtiden

Ressursforvaltning og ressurs som et system

For en bedriftsleder er ressurser kun en innsatsfaktor i verdiskapningsprosessen som produserer verditilbudet (produktene og tjenestene) virksomheten har lovet sine kunder. For dem er ressursene bedriften rår over bare brikker i et større system. I holistisk systemledelse ser vi på organisasjonen fra et fugleperspektiv, hvor ressursene virksomheten rår over bare er 1 av 6 perspektiv som danner det helhetlige systemet vi kaller virksomheten. 

Ressursperspektivets overordnede mål er å finne ut hvordan virksomhetens ressurser kan gi virksomheten varige konkurransefortrinn, samtidig som vi konstant fokuserer på hvordan vi kan minimalisere ressursbruken i forhold til verdiskapningen for å øke eierverdiene.

Les mer: Ressursperspektivet.

Ressursforvaltning

Siden ressursbruken direkte påvirker virksomhetens lønnsomhet og konkurransestyrke står ressursforvaltning sentralt i den strategiske og operative planleggingen.

Med ressursforvaltning menes:

”Planlegging, gjennomføring og evaluering av virksomhetens samlede ressursbruk i sine kjerne-, støtte- og styringsprosesser som tilsammen utgjør verdiskapningprosessen, med det mål å redusere ressursbruken uten at dette går utover prestasjonen eller resultatet”.

Målet i denne sammenheng er:

”å sikre en optimal ressursbruk av virksomhetens samlede ressurser i verdiskapningprosessen”

Ressursene virksomheten rår over skaper konkurransefortrinn om de blir organisert riktig. Det er derfor viktig å forvalte sine ressurser slik at de blir verdifulle i fremtiden.

Når dette er sagt må det samtidig legges til at det ikke er nok å bestitte strategiske ressurser som kan utvikles til varige konkurransefortrinn hvis de blir forvaltet korrekt. Virksomheten må også ha kapabiliteten som kreves for å utnytte disse strategiske ressursene og gjøre dem om til varige konkurransefortrinn de kan bruke aktivt i sin markedsførings-miks, også kalt marketing-mix, for å tilføre verditilbudet viktige kundeverdier.

Kapabilitet er:

”virksomhetens evne til å utnytte ressursene de har”.

Klarer ikke virksomheten å utnytte de strategiske ressursene de rår over på en korrekt måte, blir de ikke varige konkurransefortrinn. Kapabilitet kan derfor være med på å forklare hvorfor tilsynelatende ressurssvake virksomheter klarer å utkonkurrere ressurssterke virksomheter. 

Hvilke ressurser har en virksomhet?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.