Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 11 av 40 artikler om Digtal markedsføring >> SEO

SEO er en prosess – ikke et enkelttiltak

Søkemotoroptimalisering er ikke et tiltak, men en evigvarende prosess som går ut på å legge forholdene til rette for at en bestemt nettside alltid skal kommer opp på førstesiden i søkeresultatene (SERP) til Google når noen søker på et bestemt ord eller ordkombinasjon (søkekriterie). Har man først oppnådd en førstesideplassering, går arbeidet ut på å opprettholde denne plasseringen. Arbeidet med SEO (søkemotoroptimalisering) må derfor ses på som en prosess og ikke som et enkelttiltak.

Den vanlige SEO-prosessen kan deles opp i en sirkel, bestående av 4 faser (se modellen under).

seo-prosessen


SEO ANALYSE

SEO arbeidet bør starter med en analyse av dagens situasjon. En situasjonsanalyse av organisasjonens og nettstedets interne og eksterne arbeidsbetingelser, og som skal gi svar på:

 • Hva ønsker vi å oppnå (mål) med nettstedet vårt, hva har vi klart å oppnå (resultat) og hvor stort er avviket (avvik)?
 • Hva er gjort så langt, og med hvilket resultat? Hva kan vi lære av dette?
 • Hvilke svakheter og styrker har dagens SEO strategi og program?
 • Hvilke utfordringer og trusler finnes i markedet? Hva gjør konkurrentene, og hvem er dem?

For å kunne svare på disse spørsmålene kreves det at vi går nærmere inn på alle sidene som påvirker nettstedets rangering i det organiske søkeresultatet (SERP). Noen viktige stikkord i denne sammenheng er:

Søkeord:

 • Hva er dine viktigste søkeord og hvor sikker er du på at dette er dine viktigste søkeord og søkeuttrykk?
 • Hvor vanskelig er det å få en førstesideplassering i det organiske søkeresultatet på disse søkeordene og søkeuttrykkene?
 • Hvilken plassering har du i dag, hvor stor er avstanden opp til en førstesideplassering og hvem er dine konkurrenter og hvor godt har de optimalisert sidene sine (hvem må du slå for å overta deres plass)? Jo bedre jobb konkurrentene har gjort for å søkeoptimalisere sine sider for nettopp de søkeordene du ønsker å bli funnet på, jo vanskeligere er det også for deg å ta i fra dem denne førstesideplasseringen gjennom virksomhetens nye nettsted. 

Domene:

 • Hvilket domene skal nettstedet knyttes opp mot? Inngår nettstedets viktigste søkeord som en del i domene?
 • Hvilken PageRank har domene? Hvor mange inngående linker har nettstedet? Hvor mange utgående? Hva kan gjøres for å øke antall inngående linker og redusere antall utgående?

Landingssider:

 • Hvilke side skal komme opp i søkeresultatene når noen søker etter et bestemt søkeord eller søkeuttrykk? Det gjelder nå å bestemme seg for hvilke side som skal gi treff på søkeord A, søkeord B osv, for deretter optimalisere nettopp denne siden for akkurat dette søkeordet eller søkeuttrykket.
 • Hvilke styrke og svakheter har dine konkurrenter i forhold til dine landingsider?
 • Hvilke landingssider er valgt ut til dine nøkkelord og hvor sikker er jeg på at dette er de beste landingssidene? Bør du lage flere landingssider?

Content:

 • Hvor unikt er innholdet?
 • Er innholdet knyttet mot et enkelt søkeuttrykk eller flere? Jo færre søkeord og søkeuttrykk vi skreddersyr en landingsside til jo større er sjansene også for å oppnå suksess.
 • Inngår viktige søkeord i mappe eller filnavnet?
 • Inngår søkeordet i siden title-tag og første avsnitt i teksten?
 • Har nettsiden en title-tag density på rundt 20% og en keyword density på omtrent 5%?

Annet:

 • Hvor godt er siden og nettstedet rent teknisk tilpasset søkemotorene? Benyttes kun søkemotorvennlige teknologier? Her er det en mengde små parametre man må se på.
 • Hvor raske er linjene og serveren som benytter? Og viktigere: – Hvor rask er selve siden? 
 • Hvor er serveren plassert i forhold til målgruppen?
 • Hvordan kontrollerer og evaluerer vi resultatene som oppnås?
 • Hvilke endringer av søkemotor algoritmene har Google planer om å gjøre?

SEO PLANLEGGING

Når man sitter med en forutsetningsanalyse som viser alle styrker, svakheter, trusler og muligheter kan man gå vider å begynne å planlegge hva man skal gjøre for å nå sine mål om å bringe landingssidene opp på TOPP 10 resultatet i det organiske søkeresultatet på dine nøkkelord. Best effekt av SEO planleggingen får man hvis man integrerer det med virksomhetens øvrige planer og strategier.

Ikke se på SEO Planen som et isolert dokument. Det er en del av nettstedets markedsføringsplan. Det overordnede målet er å markedsføre nettstedet for å skape trafikk til nettstedet som vi kan konvertere til ordre eller andre ønskede handlinger.

For å få dette til, kreves det at man har et søkemotorvennlig nettsted og at innholdet er attraktivt for målgruppen. SEO Planen bør derfor inngå som en integrert del av virksomhetens Nettstedplan.

Siden nettstedet kun er et av mange kommunikasjonsvirkemidler virksomheten rår over i sitt arbeid med å løse sine kommunikasjonsoppgaver og nå sine kommunikasjonsmål, bør Nettstedplanen fremstå som en integrert del av virksomhetens Kommunikasjonsplan og Markedsplan. To operative planer som er utledet av virksomhetens Forretningsplan. Kun når vi følger en slik fremgangsmåte får SEO satsingen mening og en god effekt.

Dessverre er det mange som starter sin SEO satsning uten å ha planlagt noe som helst på forhånd. Dette er synd, da dette er den sikreste måten vi kan tape penger på. Planen skal være kartet som viser veien til målet. Dessuten er det lagt billigere å gjøre feil på papiret enn i det virkelige liv. Det heter seg at “planleggingen er halve jobben”, og det er mye rett i dette utsagnet.

Planlegg ditt SEO arbeid, så er du sikker på å nå dine mål. SEO planen trenger bare ikke bare en overordnet SEO strategi. Strategien må brytes ned i en effektiv taktikk og en operativ handlingsplan som forteller i detalj hva som skal gjøres, av hvem, når og til hvilken pris. Du trenger derfor supplerende handlingsplaner, budsjetter og tidsplaner før du kan gå videre å begynne å gjennomføre dine SEO planer.

SEO GJENNOMFØRING

Så snart planen er klar, kan man gå videre med gjennomføringen av SEO programmet. Dette vil i praksis være et sett av ulike ON-SITE (tiltak du gjør på eget nettsted) og OFF-SITE SEO tiltak (tiltak du gjør utenfor eget nettsted, f.eks. arbeid med å bygge et lenkeprogram).

SEO RAPPORTERING

Til slutt gjenstår det bare å sjekke resultatet. Hvordan gikk det? Nådde man målene? Før man til slutt går tilbake til analysefasen for å analysere hva som gikk galt og hva som kan gjøres bedre. SEO arbeidet blir på denne måten evigvarende sirkel som aldri slutter. For å kunne kontrollere og evaluere dine SEO aktiviteter trenger du effektive overvåknings- og rapporteringssystemer som benyttes aktivt for å konrollere, evaluere og forbedre SEO planen.

Du leser nå artikkelserien: Digtal markedsføring >> SEO

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << SEO mål og aviksanalyserOn-Site SEO : Søkemotoroptimalisering av nettsiden >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Søkemotor
 • Søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Søkemotormarkedsføring (SEM)
 • SERP : Hva vektlegger Google i sin rangering?
 • Før du starter SEO arbeidet (prosessen)
 • Slik får du ditt nettsted indeksert i Google
 • Valg av søkeord til dine sider
 • Landingsside
 • Call to action (CTA) skaper konverteringer og avgjør lønnsomheten
 • SEO mål og aviksanalyser
 • Arbeidsgangen i et SEO-prosjekt
 • On-Site SEO : Søkemotoroptimalisering av nettsiden
 • Domene påvirker søkemotorrangeringen (SEO)
 • SEO : Content is king – innholdet avgjør rangeringen i Google
 • SEO : Title og Meta Description er den viktigste SEO taggen
 • SEO : Nettsidens overskrift (h1/h6)
 • SEO : Alle bilder må ha en ALT-tag
 • SEO : Interne (inngående) og eksterne (utgående) lenker
 • SEO : Ankertekst må angis på alle linker
 • XML Site Map (nettsted kart)
 • Duplikatside
 • Meta-tags
 • Robots.txt
 • Responsiv design
 • 404 feilmeldingssider (File Not Found)
 • SEO : Mappe og filstruktur
 • Oppdater sidene jevnlig for å øke sidens ferskhet / nyhetsverdi
 • Slik øker du hastigheten til dine hjemmesider
 • SEO : Bruk av ikke-søkemotorvennlig teknologi
 • Skjult tekst og koblinger i nettsiden
 • Cloaking
 • .htaccess tips alle webmastere bør vite om
 • On-Site SEO tips for Topp 10 rangering i SERP
 • Off-Site SEO : Lenkebygging, lenkestrategi og lenkeprogram
 • Off-Site SEO : Lenkebygging for en Topp 10 SERP rangering
 • Off-site SEO : Hvordan få inngående lenker til et nettsted?
 • Off-site SEO : Hva må du IKKE gjøre i ditt lenkeprogram
 • Råd for lokal søkemotoroptimalisering
 • Hvordan sette VERDI på søkemotoroptimalisering (SEO)?
 • Unngå “sandboks” (svartelistning av Google)!
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.