Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 7 av 41 artikler om Digtal markedsføring >> SEO

seo-prosessen Søkemotoroptimalisering er ikke et tiltak, men en evigvarende prosess som går ut på å legge forholdene til rette for en bestemt nettside i et nettsted, slik at denne siden alltid kommer opp på førstesiden i søkeresultatene (SERP) til Google når noen søker på et bestemt ord eller ordkombinasjon (søkekriterie). Har man først oppnådd en førstesideplassering, går arbeidet ut på å opprettholde denne plasseringen. Arbeidet med SEO (søkemotoroptimalisering) må derfor ses på som en prosess og ikke som et enkelttiltak. Den vanlige SEO-prosessen kan deles opp i en sirkel, bestående av 4 faser (se modellen øverst på denne siden).

SEO ANALYSE:

SEO arbeidet bør starter med en analyse av dagens situasjon. En situasjonsanalyse av organisasjonens og nettstedets interne og eksterne arbeidsbetingelser, og som skal gi svar på:

 • Hva ønsker vi å oppnå (mål), hva har vi klart å oppnå (resultat) og hvor stort er avviket (avvik)?
 • Hva er gjort så langt, og med hvilket resultat? Hva kan vi lære av dette?
 • Hvilke svakheter og styrker har dagens SEO strategi og program?
 • Hvilke utfordringer og trusler finnes i markedet? Hva gjør konkurrentene, og hvem er dem?

For å kunne svare på disse spørsmålene kreves det at du/dere går nærmere inn på alle sidene som påvirker nettstedets rangering i det organiske søkeresultatet (SERP). Noen viktige stikkord i denne sammenheng er:

 • Hva er mine viktigste nøkkelord, hvor sikker er jeg på at dette er mine viktigste nøkkelord og er disse nøkkelordene valgt i dag?
 • Hvor vanskelig er det å få en førstesideplassering i det organiske søkeresultatet på dette nøkkelordet?
 • Hvilken plassering har jeg i dag, hvor stor er avstanden opp til en førstesideplassering og hvem er mine konkurrenter (hvem må jeg slå for å overta deres plass)?
 • Hvilke styrke og svakheter har mine konkurrenter i forhold til mine landingsider?
 • Hvilke landingssider er valgt ut til mine nøkkelord og hvor sikker er jeg på at dette er de beste landingssidene? Bør jeg lage flere landingssider?
 • Hvor godt er innholdet i HEAD- og BODY seksjonen optimalisert i disse landingssidene for sidens nøkkelord? Her må man se på alle objektene i siden, og sammenligne dem med konkurrentene. Avviket indikerer forteller hva du må jobbe med.
 • Hvor godt er siden og nettstedet rent teknisk tilpasset søkemotorene? Her er det en mengde små parametre man må se på.
 • Hvordan presenteres landingssiden i det organiske søkeresultatet for de som søker og hvordan opplever de selve nettsiden de kommer til hvis de klikker på linken. Det overordnede målet er ikke å komme på førstesiden i det organiske søkeresultatet, men å få flest mulig til å klikke på linken og faktisk benytte seg av tilbudet eller informasjonen du kommer med.
 • Hvilken PageRank har domene? Hvor mange inngående linker har nettstedet? Hvor mange utgående? Hva kan gjøres for å øke antall inngående linker og redusere antall utgående?
 • Hvordan kontrollerer og evaluerer vi resultatene som oppnås?
 • Hvilke endringer av søkemotor algoritmene har Google planer om å gjøre?

Dette er bare generelle poster som kreves videre utdypning for å være operative måleparametre. Jeg vil i de senere artiklene komme nærmere inn på hva man konkret må sjekke under hver av hovedpunktene over.


SEO PLANLEGGING:

Når man sitter med en forutsetningsanalyse som viser alle styrker, svakheter, trusler og muligheter kan man gå vider å begynne å planlegge hva man skal gjøre for å nå sine mål om å bringe landingssidene opp på TOPP 10 resultatet i det organiske søkeresultatet på dine nøkkelord. Best effekt av SEO planleggingen får man hvis man integrerer det med virksomhetens øvrige planer og strategier. Ikke se på SEO Planen som et isolert dokument. Det er en del av nettstedets markedsføringsplan. Det overordnede målet er å markedsføre nettstedet for å skape trafikk til nettstedet som vi kan konvertere til ordre eller andre ønskede handlinger. For å få dette til, kreves det at man har et søkemotorvennlig nettsted og at innholdet er attraktivt for målgruppen. SEO Planen bør derfor inngå som en integrert del av virksomhetens Nettsted Plan. Siden nettstedet kun er et av mange kommunikasjonsvirkemidler virksomheten rår over i sitt arbeid med å løse sine kommunikasjonsoppgaver og nå sine kommunikasjonsmål, bør Nettsted Planen være integrert del av virksomhetens Kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsplanen er igjen bare et av mange konkurransevirkemidler virksomheten kan benytte seg av vår å oppnå konkurransefortrinn og nå sine markedsmål. Kommunikasjonsplanen må derfor være en integrert del av virksomhetens Markesplan for at den skal få noen effekt. Markedsplanen igjen tar bare for seg hvordan virksomheten har tenkt å markedsføre seg. Skal den få full virkning, må den igjen være en integrert del av virksomhetens Forretningsplan. Dessverre er det mange som starter sin SEO satsning uten å ha planlagt noe som helst på forhånd. Dette er synd og den enkleste måten å tape penger på. Planen skal være kartet som viser veien til målet, og det er dessuten lagt billigere å gjøre feil på papiret enn i det virkelige liv hvor det kanskje ikke er mulig å rette feilen som allerede er blitt gjort. Det heter seg at “planleggingen er halve jobben”, og det er mye rett i dette utsagne. Planlegg ditt SEO arbeid, så er du sikker på å nå dine mål. SEO planen trenger bare ikke bare en overorndet SEO strategi. Strategien må brytes ned i en effektiv taktikk og en operativ handlingsplan som forteller i detalj hva som skal gjøres, av hvem, når og til hvilken pris. Du trenger derfor supplerende handlingsplaner, budsjetter og tidsplaner før du kan gå videre å begynne å gjennomføre dine SEO planer.

SEO GJENNOMFØRING:

Så snart planen er klar, kan man gå videre med gjennomføringen av SEO programmet. Dette vil i praksis være et sett av ulike ON-SITE (tiltak du gjør på eget nettsted) og OFF-SITE SEO tiltak (tiltak du gjør utenfor eget nettsted, f.eks. arbeid med å bygge et lenkeprogram).

SEO RAPPORTERING:

Til slutt gjenstår det bare å sjekke resultatet. Hvordan gikk det? Nådde man målene? Før man til slutt går tilbake til analysefasen for å analysere hva som gikk galt og hva som kan gjøres bedre. SEO arbeidet blir på denne måten evigvarende sirkel som aldri slutter. For å kunne kontrollere og evaluere dine SEO aktiviteter trenger du effektive overvåknings- og rapporteringssystemer som benyttes aktivt for å konrollere, evaluere og forbedre SEO planen.

Du leser nå artikkelserien: Digtal markedsføring >> SEO

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << SEO : Konvertering – >> avgjør nettstedets lønnsomhetDomene påvirker søkemotorrangeringen (SEO) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Søkemotor
 • Søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Søkemotormarkedsføring (SEM)
 • SEO rangering : Hva vektlegger Google ?
 • SEO strategi: Synlighet – trafikk – konverteringer
 • SEO : Konvertering – >> avgjør nettstedets lønnsomhet
 • Arbeidsgangen i et SEO-prosjekt
 • Domene påvirker søkemotorrangeringen (SEO)
 • Add-url : Få nettstedet indeksert i Google
 • On-Site SEO : Søkemotoroptimalisering av nettsiden
 • SEO mål og aviksanalyser
 • SEO : Valg av søkeord
 • Landingsside
 • Call to action (CTA)
 • SEO : Content is king – innholdet avgjør rangeringen i Google
 • SEO : Title og Meta Description er den viktigste SEO taggen
 • SEO : Nettsidens overskrift (h1/h6)
 • SEO : Alle bilder må ha en ALT-tag
 • SEO : Interne (inngående) og eksterne (utgående) lenker
 • SEO : Ankertekst må angis på alle linker
 • XML Site Map (nettsted kart)
 • Duplikatside
 • Meta-tags
 • Robots.txt
 • Responsiv design
 • 404 feilmeldingssider (File Not Found)
 • SEO : Mappe og filstruktur
 • Oppdater sidene dine jevnlig
 • Slik øker du hastigheten til dine hjemmesider
 • SEO : Bruk av ikke-søkemotorvennlig teknologi
 • Skjult tekst og koblinger i nettsiden
 • Cloaking
 • .htaccess tips alle webmastere bør vite om
 • On-Site SEO tips for Topp 10 rangering i SERP
 • Off-Site SEO : Lenkebygging, lenkestrategi og lenkeprogram
 • Off-Site SEO : Lenkebygging for en Topp 10 SERP rangering
 • Off-site SEO : Hvordan få inngående lenker til et nettsted?
 • Off-site SEO : Hva må du IKKE gjøre i ditt lenkeprogram
 • Råd for lokal søkemotoroptimalisering
 • Hvordan sette VERDI på søkemotoroptimalisering (SEO)?
 • Unngå “sandboks” (svartelistning av Google)!