Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 13 av 26 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


produkt

Før det er mulig å markedsføre noe må vi ha et produkt eller en tjeneste å markedsføre. Dette er opplagt.

Å ha et produkt eller tjeneste er imidlertid ikke nok. Vi må også være sikre på at produktet holder mål. Siden vi ikke kan påvirke basis- og det konkrete produktet må vi være sikker på at basis- og det konkrete produktet som skal markedsføres holder mål før det er noe vits å markedsføre det. Dette fordi markedskommunikasjon ikke kan redde et produkt som ikke holder mål, da et produkt med vesentlige mangler alltid vil skape misfornøyde kunder og negativ WOM. Aller helt bør basis- og det konkrete produktet ikke bare holde mål, men også ha klare konkurransefortrinn i forhold konkurrentenes konkrete produkt eller tjeneste. 

Krav til basis- og konkret produkt

I praksis betyr dette at virksomheten må ha et produkt eller tjeneste som:

 • dekker reelle behov og problemer kunden har og som de er enig i er verdt å bruke tid og penger på å løse.
 • har de egenskapene og funksjonene kundene forventer å finne på et slikt produkt eller tjeneste.
 • gir kundene de fordelene de forventer å få ved å kjøpe et produkt eller tjeneste med disse egenskapene og funksjonene.

For å avgjøre om virksomhetens produkt/tjeneste oppfyller disse kravene kreves det at vi plukker ut gode representanter for den “typiske kunden” vi ønsker å nå med markedsføringen. Deretter må vi gjennomfører en kvalitativ feltundersøkelse hvor vi gjennomfører en fokusgruppe eller dybdeintervjuer for å skaffe oss et bilde av hvordan de typiske kundene vurderer basis- og det konkrete produktet eller tjenesten.

Når vi føler å ha et bilde av hvordan de typiske kundene tenker må vi få bekreftet at vi har oppfattet kundens oppfattelse av virksomhetens basis- og konkrete produkt korrekt. For å gjøre dette må vi gjennomføre en survey hvor vi får innhentet kvantitative data som vi kan generalisere uten for stor feilmargin. 

For å skaffe oss et bilde av virksomhetens konkurransestyrke på disse måleparametrene bør vi samtidig inkludere de viktigste konkurrentene i denne surveyen og fremstille sluttresultatene vi kommer frem til i en dyktighet/viktighet matrise som viser virksomhetens konkurransestyrke i forhold til konkurrentene på de beslutningskriteriene som er viktige for kunden.

Viser denne markedsanalysen at basis- og det konkrete produkt eller tjeneste holder mål, kan vi begynne markedsplanleggingen og markedsinnsaten, forutsatt at vi har et salgs- og distribusjonsapparat med tilstrekkelig kapasitet til å kunne nå markedsmålet.

Viser derimot analysen at produktet eller tjenesten ikke oppfyller ovenstående krav, må vi først endre det konkrete produktet eller tjenesten slik at det får egenskaper, funksjoner og fordelene kundene krever og forventer før vi går videre. Dette krever innovasjon og er et arbeid som må skje i samarbeid med topp-ledelsen, produktsjefen, produktutviklerne, leverandørene og kundene.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: 1. Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Kunden og kundeanalyseVerditilbud >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er markedsføring?
 • Markedsføringshjulet
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Marked
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Verditilbud
 • Markedssystem
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Nettverksmarkedsføring