Domene og webhotell fra OnNet.no

Rettsvesenet, også kalt det formaliserte normsystemet, er en nøkkelaktør i offentlighetssystemet som kan påvirke mange beslutninger. Spesielt i tilfeller hvor det ikke finnes en klar lovgivning på området eller hvor vi snakker om en gråsone i det eksisterende lovverket.

Gjennom grunnlovens maktfordelingsprinsipp har domstolene fått den dømmende makt. Det vil si en eksklusiv rett til å avgjøre hva som er rett og galt.

I tilfeller hvor det ikke finnes noen lovgivning på området eller hvor vi snakker om en gråsone blir det til syvende og sist rettsvesenet som må avgjøre om det virksomheten ønsker å gjøre er lovlig eller ikke. Av den grunn gjelder det å sette seg inn i hvordan rettsvesenet tenker på områder som er viktige for virksomheten og avdekke hvilken praksis de følger. Det siste er viktig, da vi har et prinsipp om at det skal være likhet for loven i Norge. Det som retten har tillatt andre i lignende situasjoner å gjøre, må de derfor også tillate deg å gjøre. 

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.