Domene og webhotell fra OnNet.no

En effektiv måte å sette et mål på er å følge det velkjente akronymet SMART for å sørge for at målet oppfyller disse fem generelle kravene som settes til alle mål.

En SMART mål er:

  • S = Spesifikt: Målet må være spesifikt og ikke generelt. D.v.s. at målet må være enkelt, konkret og beskrive hva som skal oppnås. F.eks.: «Jeg skal være blant de 10 beste i NM 2025 i min kampsport».
  • M = Målbart: Målet må være målbart slik at vi vet når målet er nådd. F.eks. må det være mulig å måle måloppnåelsen på en skala, f.eks fra 1-10 eller ved å ha som mål at: «Jeg skal veie maks 75 kilo innen nyttårsaften 2020». 
  • A = Attraktivt: Målet må selvsagt være noe vi faktisk ønsker å nå hvis ikke er det ikke noe poeng å strekke seg etter det.
  • R = Realistisk: For at et mål skal virke motiverende må de være realistiske. Ingen finner urealistiske mål særlig motiverende.
  • T = Tidfestet: Når skal målet være nådd? Uten en konkret tidsfrist er målet ikke kontroller eller målbart og det vil ikke virke motiverende.

De ulike elementene i SMART modellen kan forklares slik:

S = Spesifikt mål

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.