Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 7 av 15 artikler om Forretningsmål og -strategi
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Forretningsstrategien er:

en plan som forteller hvordan virksomheten skal nå sitt forretningsmål.

Forretningsstrategien er med andre ord kartet som viser veien til målet. En plan som trekker trekker opp den overordnede kursen for hele virksomhetene og de forretningsområdene virksomheten opererer på, gjennom å angi hovedaktivitetene som skal benyttes for å nå forretningsmålet og skape konkurransefortrinn. Det vil si høyere kundeverdi eller lavere totalkostnader i verdiskapningprosessen i forhold til konkurrerende foretak.

Ettersom kundene alltid vil velge det verditilbudet som de tror vil gi dem de største kundeverdiene i forhold til kostnadene, vil forretningsstrategien i praksis være en angivelse av hvordan virksomheten skal lykkes med å gi deres kunder denne oppfatningen. Sett fra virksomhetens side skal strategien angi hvordan forretningsmålet skal nås gjennom å:

Skape en opplevelse av verditilbudet som overgår konkurrentenes lovnader og en opplevelse før, under og etter kjøpet som tilfredsstiller eller overgår de forventningene de hadde til sluttresultatet eller opplevelsen på forhånd.

Må bygge opp under forretningsideen

Forretningsstrategien må ikke bare bygge på en grundig situasjonsanalyse av markedssystemet. Den må også være utledet av forretningsideen. Dette for å sørge for at virksomhetens kurs bygger opp under forretningsideen. En nødvendighet for at det skal være mulig for virksomheten til å realisere sin forretningside over tid. Alt virksomheten gjør siden etableringen av virksomheten skal ha som formål å realisere denne forretningsideen fult ut.

.. og et strategikart

Siden det er lite fruktbart å sette seg et mål, uten at man har det klart for seg hvordan dette målet skal nås, må forretningsstrategien og forretningsmålet utvikles samtidig. Aller helt bør forretningsstrategien bygge på et strategikart for å sikre et “årsak-virkning” forhold mellom målene og strategiene. Det vil si at målet alltid skal være resultatet av strategiens handlinger.

Formål

Forretningsstrategiens viktigste oppgave er:

å angi hvilken kurs virksomheten skal velge for sin strategiske kjerne og hvilke strategiske allianser virksomheten satser på for å nå sitt forretningsmål

Med strategiske kjernen menes:

verdiskapningprosesser som er internalisert gjennom interne verdielementer, samhørighetsforhold, kontrakter og organisatoriske incentiver.

Med Strategiske allianser menes:

eksterne prosesser og kompetanse som styres gjennom intern organisatoriske kontrakter og incentiver.

Forretningstrategiens overordnede målsetning:

Skape varige realiserte konkurransefortrinn og bruke dem til å nå virksomhetens forretningsmål.

Ettersom forretningstrategiens formål er å vise veien til forretningsmålet ved å tegne opp et kart som viser hvordan virksomheten skal skape og bruke sine konkurransefortrinn til å nå sitt forretningsmål vil jeg ta for meg hva som skaper et konkurransefortrinn og hva vi kan gjøre for å realisere dem i neste artikkel i denne artikkelserien.

Strategi hierarki

På samme måte som forretningsmålet ikke er ett enkelt mål, men flere strategiske mål som støttes av flere mindre del-mål, er forretningstrategien en samling del-strategier som bygger opp under hverandre for å nå de ulike del-målene i forretningsmålet og del-målene til forretningsmålet.

Faktisk trenger vi en del-strategi for hvert av del-målene i forretningsmålet og i system målene til forretningsmålene. Vi kan dermed sette opp følgende matrise for hvilke ulike overordnede forretnings- og systemstrategier vi trenger:

forretningstrategi

 

 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsmål og -strategi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << SMART og HD Cord krav til et målKonkurransefortrinn >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Forretningsmål
 • Resultatmål for selskaper
 • Resultatmål for selvstendige resultatenheter
 • SMART og HD Cord krav til et mål
 • Forretningstrategi
 • Konkurransefortrinn
 • Miles og Snows generiske forretningsstrategier
 • Porters generiske konkurrentstrategier
 • Strategiske retninger for den strategiske kjernen
 • Strategiske hovedhindringer
 • Hvordan velge rett forretningstrategi?
 • Lansering strategi
 • Implementeringstrategi