Kategori: Kunde- og kontaktanalyse

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

gap-modellen

GAP modellen (GAP analyse)

Denne artikkelen er del 30 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 31 av 48 artikler i om Service og serviceledelse

Denne artikkelen er del 5 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Modellen består av fire gap, i tillegg til kundegapet, som alle representerer en trussel for bedriftens totale leveransekvalitet.

Les mer