Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

    Denne artikkelen er del 21 av 30 artikler om Finansiering

agenturer.no

Venner og bekjente er den vanligste investorkilden i Norge. Spesielt i tilfeller selskapet har et begrenset kapitalbehov. De kjenner deg og har ofte tro på deg, samtidig som noen av dem kanskje også har noen oppsparte midler de kan være villig å bruke nå for å sikre alderdommen sin.

Avhengig av hvilket kapitalbehov du har bør du alltid inkludere alle venner, bekjente og venner og bekjente av venner og bekjente på din investorliste.

Dette kan bli en heldig “vinn-vinn” situasjon for alle hvis prosjektet går bra og det blir en hyggelig avkastning som takk for at man stilte opp.

Imidlertid er det grunn til å tenke seg om – hva hvis prosjektet havarerer? Vil du da fortsatt ha et greit forhold til de som har tapt sine penger? Hva blir de «sosiale» omkostningene med å måtte leve et slikt press? Husk at skille mellom “vennskap” og “business” forsvinner hvis du involverer familien og din nærmeste omgangskrets på investorsiden. Hvordan vil familieforholdet bli ved å ta inn f.eks. en onkel eller tante i styret?

Slike ting må snakkes igjennom på forhånd og spesielt må risikoen for tap klargjøres.

I noen sammenhenger opptrer familiemedlemmer som kausjonister. Dette kan synes enkelt og greit når avtalen inngås og eneste bidrag er en signatur. Dersom kausjonen må innfris er situasjonen en helt annen, og det er verdt å tenke seg meget godt om før slike forhold evt. etableres. En del rådgivere frarår kausjon på generelt grunnlag, og tilrår heller at man går inn med egenkapital.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Ved å benytte dette skjemaet bekrefter du samtidig å akseptere vår Personvernerklæring

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Ved å benytte dette skjemaet bekrefter du samtidig å akseptere vår Personvernerklæring

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Finansiering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << CrowdfundingVenture Capital (risikokapital) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gründerskole del 8: Kapitaliseringsfasen
 • Finans og finansiering
 • Investeringsavtale
 • Egenkapital
 • Emisjon
 • Emisjonprosessen
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Vurdering av lånesøknader
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
 • Potensielle investorer
 • Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)
 • Crowdfunding
 • Venner og bekjente som investor
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • Forberedelsesfasen til investorpresentasjonen
 • Investorpresentasjonen (kontaktfasen)
 • Forhandlingsfasen med investoren(e)
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjonæravtale
 • Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet
 • Gründerskole del 9: Etableringsfasen