Domene og webhotell fra OnNet.no

Risiko

Alle investeringer i verdipapirer er forbundet med risiko. Det er derfor viktig at du vet hva risiko er og hvor stor risiko du er villig til å ta i dine aksjehandler.

Hva er risiko?

Risiko er sannsynligheten for at en fremtidige hendelse skal oppstå, sett i forhold til konsekvensene hvis denne hendelsen skulle oppstå. Selve begrepet risiko kan defineres som:

– Variasjonen eller svingningene (volatiliteten) i avkastning i forhold til forventet avkastning, og sannsynligheten for det og de konsekvensene det måtte medføre (tap/gevinst).

Er sannsynligheten av at noe skal skje, f.eks. at et selskap skal gå konkurs vil konsekvensene av dette være at du mister hele din aksjeinvestering. Risikoen må da anses som svært høy.

For å beregne risikoen av noe må vi se på både sannsynligheten (for at det skal skje) og konsekvensen (hvis det skjer). I en generell risikoanalyse brukes gjerne dette utrykket for å illustrere risiko:

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

sannsynlighetRisiko er et uttrykk for usikkerhet omkring et resultat. For eksempel, det er en viss risiko forbundet med å fly. Risikoen består i at flyet kan styret, og det vil kunne medføre dødelige konsekvenser. Sannsynligheten er svært liten, men konsekvensen er desto høyere.

Det er også risiko med å tippe lotto, da vi kan tape hele innskuddet, men tapet er lavt så lenge innskuddet er lavt. Sannsynligheten for å tape i lotte er svært høy, men konsekvensen er liten. I kontrast til en flyulykke som har liten sannsynligheten, men konsekvensen er stor. For begge tilfelle kan det sies at risiko er liten.

Som vi ser, betyr ikke svært uheldig konsekvens nødvendigvis høy risiko så lenge sannsynligheten er liten. Om en jumbo-jet styrter i bakken, kan flere hunder menneskelig gå tapt og konsekvensene blir ufattelige. Men sannsynligheten er svært små og dermed blir også risikoen liten. Tilsvarende med lotto er det overveiende sannsynlig å tape penger, men konsekvensen er liten så lenge innskuddet er lavt, og dermed forblir risikoen også lav.

I aksjemarkedet er det også risiko, og den er forbundet med at investeringen ikke gir den tenkte avkastning eller at vi taper penger. Men risiko kan også være «faren» for å få en større avkastning enn forventet. For det er nemlig her stikkordet ligger; Forventning. Vi skal ikke ta deg med inn i et dypdykk i statistikken, men forventning og standardavvik er to statistiske begrep du bør ha en viss forståelse av. Så en liten dypp med tærene har du bare godt av.

Forventninger

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.