Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 31 artikler om Informasjonssystem

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Operativsystemet styrer systemet til en datamaskin, f.eks. kommunikasjonen mellom harddisken og minne til en datamaskin, og avgjør hvilke teknologier det er mulig å installere på datamaskinen. 

Operativsystemet er et program i likhet med alle andre programmer i en datamaskin. Det er skrevet i et programmeringsspråk og følger de vanlige reglene for programmering. Forskjellen mellom et operativsystem og et vanlig program er at operativsystemet er det første som lastes inn i minne når maskinen startes, og det er operativsystemet som styrer «hverdagen» for alle programmer som lastes inn senere.

Siden operativsystemet bestemmer hvordan brukeren og andre programmer kan kommunisere med datamaskinen er dette det mest grunnleggende valget på programvare siden.

Hvilket operativsystem man bør velge å satse på er avhengig av hvilke programmer du trenger å bruke og hvilket utstyr og programmer datamaskinen må kunne integreres med.

Her går valget i prinsippet ut på å velge:

 • Unix – et stormaskin system utviklet av IBM på 1980-tallet, men brukes fortsatt av mange super-maskiner på grunn av sin ytelse og driftssikkerhet. Normalt ikke et alternativ for norske virksomheter, da det er et fåtall dataprogrammer som kan kjøres på denne plattformen.
 • Linux – det dominerende operativsystemet idag for servere med en markedsandel mellom 50 – 60%. En “open-source” variant av Unix. Meget driftssikker, rask og stabil plattform som kan kjøre alle teknologier bortsett fra Microsoft sine patenterte teknologier, f.eks. MS Access, MS Office, MS SQL og ASP.NET plattformen. 496 av verdens Fortune Topp 500 selskaper benytter idag Linux som operativsystem for sine servere. Noe som forteller hvor dominerende denne plattformen er idag for større selskaper.
 • Windows – Microsoft sitt operativsystem. Finnes både som en klient og server programvare. På klientsiden er Windows den klart ledende plattformen. På serversiden brukes plattformen hovedsakelig av dem som trenger støtte for Microsoft sine patenterte teknologier. På serversiden taper Windows ofte mot Linux på grunn av dårligere sikkerhet, stabilitet og ytelse. I underkant av 20% av serverne i verden kjører idag denne teknologien. 

I tillegg finnes det noen andre operativsystem som til sammen utgjør under 20% av verdens serverpark og under 10% av verdens klienter.

Du leser nå artikkelserien: Informasjonssystem

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ProgramvareplattformSystemutvikling (Software Engineering) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Informasjonssystem
 • Legacy-systemer
 • IT-strategi
 • Maskinvare plattform
 • Programvareplattform
 • Operativsystem
 • Systemutvikling (Software Engineering)
 • Datanettverk (nettverk)
 • Klient – Server arkitektur
 • Trelagsarkitektur
 • Database
 • API (Application Programming Interface) og bots
 • Algoritme
 • Brukergrensesnittdesign (UI – design) og brukervennlighet (usability)
 • Brukeropplevelse (UX – Design)
 • Morville – modellen (påvirkningforhold i brukeropplevelse)
 • Datasikkerhet
 • Digital teknologi (IKT-teknologi) – kjennetegn og muligheter
 • Digital strategi (IKT-strategi)
 • Planleggingsmodell for informasjonssystemet
 • Hvilke informasjonssystemer trenger virksomheten?
 • Work Centered Analysis (WCA)
 • Business Intelligence (BI)
 • Management Information Systems
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Transaksjonsprosesseringssystemer
 • Marketing automation system
 • ERP-system (foretaksystem)
 • Andre nødvendige informasjonssystemer
 • Dokumenter og fil-formater
 • Internett sin historie
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.