Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er translatørkompetanse og hvorfor er translatørkompetanse viktig?

Enkelte hevder at translatørkompetanse er den viktigste suksessfaktoren for å kunne lykkes med endringsprosesser som inkluderer innføring av nye organisasjonsideer (Røvik, 2007:324).

Translasjonskompetanse er svært lite anvendt i tradisjonell organisasjonsteori. Evnen til å lage gode eller dårlige oversettelser mener Rørvik er en kritisk faktor som forklarer hvorfor mange implementeringer av nye organisasjonsideer mislykkes. Oversettelsen av organisasjonsideen til organisasjonsmedlemmenes hverdag er rett og slett for dårlig, mener Rørvik.

På den ene siden hevdes det at translatøren ikke skal sette sitt spor på det som skal overføres, men heller fungere som en ”usynlig oversetter”. På den andre siden hevdes det at oversetteren er med på å skape en ekstra kvalitativ dimensjon til originalen. Disse motstridende synspunktene gjør det nødvendig å undersøke hvor viktig translatørens rolle er i oversettelsesprosessen. Gjennom denne prosessen må oversetteren nemlig finne ut hvilke formål den oversatte teksten skal tjene. Også i organisasjonssammenheng vil ideer høyst ønskelig kunne ha en funksjonell effekt i praksis, og denne egenskapen ses derfor på som et aktuelt formål med oversettelsen (Røvik, 2007:256).

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss