Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 15 av 43 artikler om Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

Definer klare, målbare og realistiske mål

Samtidig som du definerer målgruppen må du definere noen klare målsetninger for din e-postmarkedsføringplan:

– Hva er det du egentlig ønsker å oppnå med nyhetbrevene og e-postkampanjene du har planer om å sende ut?

Eksempler: Selge produkter, informere om produktnyheter, oppdater brukerne om nye bruksområder, endre deres holdninger, eller hva?

Gå igjennom virksomhetens langsiktige og kortsiktige kommunikasjonsoppgaver og bestem deg for hvilke du vil prøve å løse gjennom satsing på e-postmarkedsføring.

Tenk deretter igjennom hvordan disse målsetningene passer med målsetningene for dine øvrige markeds- og kommunikasjons aktiviteter. Målet er jo at e-marketingplanen skal bygge opp under dine øvrige aktiviteter, slik at summen av alle disse aktivitetene løser dine kommunikasjonsoppgaver.


Strategiske mål

Start med å sette opp noen langsiktige mål for din satsning på e-post markedsføring. Alle har e-post i dag og e-post har den absolutt rimeligste kontaktprisen per mottaker av budskapene dine. E-post kan dermed brukes til så mangt.

Glem bare ikke at disse strategiske målene må passe med dine øvrige mål. De skal bygge opp under dine strategiske markeds- og kommunikasjonsmål.

Taktiske mål

Når du har definert dine strategiske mål, kan du gå videre å begynne å definere noen taktiske mål. Dvs. mellomlange mål for satsingen.

Viktige måleparametre i e-postmarkedsføring er:

 • Open Rate (krever HTML e-poster)
  Hvor mange har faktisk åpnet e-posten din. Er antallet lavt har du kanskje feil målgruppe eller en lite apelerende avsenderadresse eller emnefelt.
 • CTR
  Hvor mange (%) klikket på linker i e-posten. Gir en svær god indikasjon på om det skriver er interresant for dem du henvender deg til.
 • Conversion rate
  Hvor mange (%) av dem som klikket seg videre gjennomførte ønsket handling (kjøpt). Ikke glem målet med e-posten – gjennomfører mottakerne den handlingen du ønsker?
 • Unsubcribe rate
  Hvor mange valgte å melde seg ut av nyhetsbrevet? Er denne veldig høy har du bommet med innholdet i e-posten. Er den veldig lav kan det tyde på at folk ikke har lest e-posten i det hele tatt – sjekk open rate!
 • ROI
  Hvor mye tjente du i forhold til investeringen (kostnadene)?

Operative mål

Dette er kortsiktige mål for hver enkelt e-post kampanje. Det vil umiddelbare mål og reaksjoner som du ønsker å oppnå med e-post kampanjene du sender ut.

Eksempler:

– Få mottakerne til å kjøpe NÅ!
– Få mottakerne til å prøve en demo NÅ!
– Få mottakerne til å laste ned “whitepaper”
– Få mottakerne til å be om mer informasjon, be en konsulent ringe tilbake eller et besøk av en selger

4 markeds- og kunderelaterte mål-områder

kundeperspektivet

For at e-postmarkedsføringprogrammet skal kunne implementeres i virksomhetens markedsføringprogram må e-postmarkedsføringprogrammet bygge på samme struktur som markedstrategien og markedprogrammet. Det vil si at e-postmarkedsføringplanen må omfatte fire tidsdimensjoner og at alle tiltakene i e-postmarkedsføringplanen må være koordinert med alle de øvrige markedaktivitetene.

Leverandør og mellomledd kommunikasjon

Ovenstående målområder tar for seg hvordan du bør bygge opp mål strukturen for dine markeds- og kunderelaterte e-postmarkedsføring aktiviteter. Aktiviteter som går ut på å få kunder til å kjøpe dine produkter og tjenester til en ønsket pris og følge dem opp slik at de forblir fornøyde gjenkjøpere.

Når disse målene er satt, går du videre og ser på hvilken måte du kan bruke e-postmarkedsføring ovenfor dine leverandører og mellomledd for å sikre at du får de råvarene du trenger og et salgs- og distribusjonsapparat som er istand til å selge dine produkter og tjenester på en måte som optimaliserer fortjenesten og samtidig sikrer at de forblir lojale gjenkjøpere. For mange virksomheter er de ulike mellomledd som står for selve salget og distribusjonen av produktene og for dem er normalt den viktigste målgruppen ikke sluttbrukerne, men selgerne, sjåførene og kundeservice i mellomleddene som skal stå for salget og distribusjonen av produktene og tjenestene.

Gå igjennom hvordan d-postmarkedsføring kan brukes på en effektiv måte ovenfor dem og sett deg opp noen konkrete mål for disse aktivitetene.

Intern kommunikasjon

 Når disse målene også er satt, kan du gå videre og se på hvordan du kan bruke e-postmarkedsføring som en del av virksomhetens interne kommunikasjonstrategi og apparat.

Ved å gruppere e-postadressene til en stor mengde ansatte i mindre grupper i form av ulike e-postlister kan du svært enkelt og raskt sende ut viktig informasjon til f.eks. alle selgere om viktige produktendringer, styrereferater til alle styremedlemmer, møteinnkallelser og møtereferater til ulike grupper osv. osv. 

Sett deg her også opp noen klart definerte målsetninger som er målbare og realistiske.

Gå til slutt gjennom målene dine og sørg for at de alle passerer kravene til et SMART-mål.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Benytt profesjonell programvare for e-postmarkedsføringMålgruppe: Hvem er det du prøver å nå med dine nyhetsbrev? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Hvorfor e-postmarkedsføring?
 • Slik bruker du epost for å oppnå økt kundelojalitet og -lønnsomhet
 • Hvor mange åpner e-posten (open rate) og hvor mange vil kjøpe (CTA)?
 • Formelen for å lykkes med å tjene penger gjennom epostmarkedsføring
 • Definisjon av viktige e-postmarkedsføring begreper
 • Hvilke typer e-postkampanjer og nyhetsbrev finnes?
 • Hva bør et kundeorientert nyhetsbrev inneholde?
 • Hva bør et redaksjonelt uavhengig nyhetsbrev inneholde?
 • E-postmarkedsføringen må integreres som en del av markedsføringsprogrammet
 • Planleggingsmodell for e-postmarkedsføring
 • Tema for nyhetsbrevet
 • Hvem skal skrive nyhetbrevene?
 • Benytt profesjonell programvare for e-postmarkedsføring
 • Målsetning: -Hva er det du ønsker å oppnå med e-postmarkedsføringen?
 • Målgruppe: Hvem er det du prøver å nå med dine nyhetsbrev?
 • E-postliste: Hvordan få tak i e-postadressene?
 • Hvilken informasjon bør en epostliste inneholde?
 • På/avmeldingsskjema i nettsidene dine
 • Innholdstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Autoresponers og autopilot funksjoner i e-postmarkedsføring
 • Bygg budskapet i dine nyhetsbrev på en kreativ strategi
 • Emne feltet er halve jobben i et nyhetsbrev
 • Valg av angrepsvinkel, argumentasjon og illustrasjoner i nyhetsbrevet
 • Unngå «fy-ord», JavaScrip, Flash, Video og følg disse reglene for bruk av bilder og linker
 • Brødteksten i nyhetsbrevet «skal selge budskapet til mottakeren»
 • Hvordan utforme nyhetsbrevet?
 • Frekvens: Hvor ofte bør jeg sende ut et nyhetsbrev?
 • Valg av epost format for nyhetsbrevene
 • Tidspunkt: Hvilken dag og klokkeslett lønner det seg å sende ut epost?
 • Valg av avsenderadresse for nyhetsbrevet eller epostkampanjen
 • Autentisering og identifisering av epost og avsenderen
 • Bruk av sporing i epost (sporingsfunksjoner)
 • Hvilke lover og regler gjelder for masseutsendelse av epost og nyhetsbrev?
 • Bruk av avmeldingslink og avmeldingsside i dine nyhetsbrev
 • Hvordan oppstår klager på spam?
 • Slik unngår du at epostmeldingen blir stoppet av spam-filtrene til mottakerne
 • Unngå «Rapporter som spam» knappen når du sender ut epost
 • Hold epostlistene rene – unngå å bli blokkert p.g.a. høy bounce rate
 • Hvor mange epostmeldinger kan jeg sende ut uten å bli oppfattet som en spammer?
 • Implementeringstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Kontroll og evaluering av e-markedsføringsprogrammet
 • Hvorfor forlater kundene deg og dine nyhetsbrev?
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.