Domene og webhotell fra OnNet.no

jean-bapiste-say

Jean-Bartiste Say (1767 -1832) var en fransk økonom og forretningsmann som argumentert for konkurranse, frihandel og fjerning av begrensninger på forretningsvirksomhet. Han er best kjent for Say`s lov, også kjent som markedsloven. En teori som forklarer hva som bestemmer etterspørselen etter varer i et marked.

Say`s lov

Samlet tilbud = Samlet etterspørsel

Say`s lov formuleres ofte som at «tilbudet skaper sin egen etterspørsel». En tolkning av dette er at hvis det er noen som har ledige ressurser å tilby, så vil prisene endre seg slik at kjøperne finner det i sin interesse å etterspørre dette tilbudet. Dette gjaldt også for arbeidsmarkedet. I en situasjon med arbeidsledighet ville lønningene bli presset nedover slik at bedriftene fant det lønnsomt å ansette flere. Dette ville foregå inntil lønningene var så lave at det ikke var flere arbeidere som ville arbeide til den gjeldende lønn.

Jean-Bartiste Say mente at produksjonen av varer ble bestemt av hvor mye man måtte produsere for å kunne kjøpe det man trengte. Man solgte varer for å kjøpe nye varer. Dette kan illustreres slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss