Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Enhver produsent må gjøre forbrukerne (kundene) kjent med deres produkter for å få solgt dem, mens forbrukerne på sin side trenger et sted de kan oppsøke for å kjøpe deres produkter. For å få dette til trenger vi tradisjonelt sett et mellomledd i form av en grossist og/eller en detaljister som kan distribuere varen fra produsentene til de  endelige forbrukerne (kundene).

En produsent må dermed ikke bare lykkes med å overtale forbrukeren til å kjøpe deres produkter, men de må også lykkes med å lokke en eller flere grossister og detaljister til å selge og distribuere (fordele) deres produkter. For å oppnå dette kan produsenten velge å bruke en push (trykk)- eller pull (trekk)- strategi. 

Push – strategier (trykk-kommunikasjon)

Push-strategi, også kalt trykk-kommunikasjonEn push-strategi eller trykk-strategi på norsk, er en strategi hvor produsenten  konsentrerer sin markedsføringsinnsats mot distribusjonsleddet (grossist og/eller detaljistapparatet) for å overbevise dem til å ta inn produktet og markedsføre det til sine kunder.

Denne fremgangsmåten og markedsstrategien kalles også for push-kommunikasjon, da trykket legges mot distribusjonsapparatet (mellomleddet) for å få dem til å pushe produktet på sine kunder. 

Typiske virkemidler i en push-strategi er: 

  • Representasjon på messer
  • Business to business salg
  • Forhandlerstøtte
  • Insentiver for forhandleren for å vise produktet på en tast hylle i sine butikker
  • Distribusjonskjeden får utvidet kreditt eller betalingsbetingelser

Push-kommunikasjon er når avsender “dytter” et budskap på en mottager som i utgangspunktet ikke nødvendigvis er interessert. TV-reklame og avisannonser er typisk push-kommunikasjon.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss