Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er en informasjonsstruktur?

Alle organisasjoner har en informasjonsstruktur. Med informasjonsstruktur menes:

“En beskrivelse av hvilke aktører og informasjonselementer som inngår i virksomhetens samhandlingsaktiviteter for å sikre rett informasjon, til rett tid, kvalitet og person i forbindelse med beslutningssituasjoner”

Formålet med informasjonsstrukturen er å tilpasse informasjonen til ulike brukere, systemer eller teknologier for å oppnå god informasjonsøkonomi. Utvikling av informasjonsstrukturer er derfor en av de sentrale aktivitetene innen informasjonsarkitektur.

For å studere organisasjonens informasjonstrukturen kan det være hensiktsmessig å dele denne strukturen opp i tre under strukturer:


Kontekstuell struktur

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss