Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en informasjonsstruktur?

Alle organisasjoner har en informasjonsstruktur. Med informasjonsstruktur menes:

“En beskrivelse av hvilke aktører og informasjonselementer som inngår i virksomhetens samhandlingsaktiviteter for å sikre rett informasjon, til rett tid, kvalitet og person i forbindelse med beslutningssituasjoner”

Formålet med informasjonsstrukturen er å tilpasse informasjonen til ulike brukere, systemer eller teknologier for å oppnå god informasjonsøkonomi. Utvikling av informasjonsstrukturer er derfor en av de sentrale aktivitetene innen informasjonsarkitektur.

For å studere organisasjonens informasjonstrukturen kan det være hensiktsmessig å dele denne strukturen opp i tre under strukturer:

Kontekstuell struktur

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.