Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 14 av 19 artikler om Digitalisering

Lese tid (240 ord/min): 5 minutter

Hva er digital forretningsforståelse?

Digital forretningsforståelse vil si at du forstår hvilke prosesser som skaper kundeverdier, eierverdier og samfunnsverdier i den digitale verden. Her kreves det ikke bare at du har en grundig forståelse av disse prosessene. Du må også vite hvordan du skal bruke disse prosessene til å skape innovasjon og kundeverdier av høy verdi og hvilken rolle digital teknologi (IKT) har i denne prosessen.

En person som har digital forretningsforståelse r en person som kan skape en digital organisasjon som tilbyr et digitalt verditilbud (produkt/tjeneste) til kunden, gjennom å utvikle en digital verdikjede og forretningsmodell. Noe som igjen krever at du har digital kompetanse, digitale ferdigheterdigital dømmekraft og digital modenhet.

Modell for digital forretningsforståelse

For å ha digital forretningsforståelse kreves det at du har både teknologiforståelse, forretningsforståelse og digital mestring.

Digital forretningsforståelse

Begrepene kan forklares slik:

Teknologiforståelse

Digital forretningsforståelse forutsetter at du har en god digital teknologiforståelse. Å ha teknologiforståelse vil si at du vet hvordan du kan bruke, håndtere, vurdere og forstå teknologi. I praksis betyr dette at du må kunne forstå hvilke muligheter og farer digital teknologi gir og hvordan du skal bruke disse mulighetene til å skape innovasjon og forbedre verdiskapningsprosessen som skaper kundeverdiene.

Driver du f.eks. en tradisjonelt urmakerforretning idag og ønsker å vokse i fremtiden må du skjønne hvordan du kan digitalisere dagens fysiske forretning til en virtuell forretning, hvor kundene kan gå for å for å få en enda bedre klokke opplevelse enn idag. I tillegg må du skjønne hvordan du skal håndtere utfordringene du vil møte underveis. 

For å gi deg litt grunnleggende teknologiforståelse anbefaler vi at du leser følgende to artikkelserier:

Forretningsforståelse

Teknologiforståelsen må kobles med en grundig forståelse av hvordan dagens  forretningsprosesser fungerer for å kunne si at du har en god digital forretningsforståelse. Begrepet digital forretningsforståelse krever dermed at du har grundig innsikt i blant annet:

 • Strategisk planlegging (Forretningsplanlegging – mål og strategier)
 • Forretningsmodeller
 • Verdiskapningsprosessen
 • Innovasjon
 • Kundenes atferd og atferdsmønstre
 • Business Intelligence
 • Konkurrentstrategi og -analyse
 • Digital markedsføring
 • Informasjonssystemer

Strategisk planlegging

All forretningsforståelse starter med at man lager seg en strategi som forteller hvilken retning virksomheten skal gå i og hvordan virksomheten skal skape verdi for eierne. Grundig forståelse av og innsikt i strategisk planlegging er derfor et must. 

Les mer: Strategisk planlegging

Digital forretningsforståelse krever at man skjønner viktigheten av å ha en god digital strategi som fungerer som kartet som viser veien til de digitale målene som skal nås. Mål og strategier som igjen skal bygge opp under virksomhetens forretningsmål og forretningsstrategi. En grundig forståelse av hvordan man lager en god forretningsplan er derfor nødvendig.

Les mer: Forretningsplan

Forretningsmodell og verdiskapning

Sentralt i den strategiske planleggingen står valg av forretningsmodell som viser hvordan virksomheten skal tjene penger og verdiskapningsprosessen som forteller oss hvordan vi skal skape lønnsomme kundeverdier

Ettersom valg av forretningsmodell og verdiskapningsprosess avgjør i stor grad virksomhetens suksess har vi laget egne artikkelserier om disse to emnene som vi anbefaler at du leser for å få en skikkelig forståelse av hva digital forretningsforståelse krever av kunnskaper omkring valg av forretningsmodell og verdiskapningsprosess.

Les mer:

Kundene behov, forventninger og atferd

Siden alt virksomheten gjør har som mål å dekke kundenes behov og forventninger kreves at du har inngående forståelse av kundenes behov, forventninger og atferd for å kunne drive en forretning på en lønnsom måte.

Å dekke kundens behov og forventninger var imidlertid langt enklere tidligere enn idag, hvor:

Dette har medført at endringstakten idag er høyere enn noensinne. Såvel markedets livssyklus som produktets livssyklus blir idag stadig kortere. Innovasjon og endringsledelse er derfor idag blitt hverdagen til de fleste av oss.

Samtidig som vi klarer å trekke til oss og holde på de dyktige medarbeiderne vi trenger for å nå våre mål. Idag krever dette at vi klarer å lage virtuelle organisasjoner som gjør det samme som gårsdagens fysiske organisasjoner.

Business Intelligence

For å kunne skape en suksessfull digital organisasjon kreves det at vi klarer å dekke kundenes behov og forventninger på en bedre måte enn det våre konkurrenter er istand til å gjøre. Dette krever at vi har et system for business intelligence, hvor vi systematisk overvåker konkurrentene våre slik at vi vet hva de holder på med og kan møte deres markedsfremstøt umiddelbart når de skjer.

Konkurrentstrategi

For å oppnå konkurransefortrinn trenger du å vite hva som skaper konkurransefortrinn og du må ha en grundig forståelse av hvordan du bør bruke de fem konkurransekreftene i Porters 5 forces modell til å posisjonere en virksomhet strategisk for å skape konkurransefortrinn. En grundig forståelse av disse konkurransekreftenes er derfor nødvendig for å kunne velge den optimale digitale konkurrentstrategien.

Innovasjon

Ettersom endringstakten i alle markeder stadig øker kreves det at virksomheten konstant klarer å skape nye, lønnsomme innovasjoner. Forståelse av innovasjonsprosessen og hvordan du bør legge den opp for å skape de ønskede innovasjonene i virksomheten.

Les mer: Innovasjon

Digital markedsføring

Ovenstående forhold gjør at vi må beherske digital markedsføring for å kunne markedsføre våre produkter og tjenester, og kommunisere med våre kunder. Å bare beherske tradisjonell markedsføring holder ikke lenger, da verden er blitt globalisert med nye medievaner.

Les mer: Digital markedsføring

Informasjonssystemer

Verktøyet vi bruker for å digitalisere omgivelsene våre slik at vi ender opp med dagens nettverkssamfunn, hvor vi kjøper digitale produkter/tjenester som er skapt gjennom digitale verdikjeder og verdiskapningsprosesser i virtuelle organisasjoner er ulike former for informasjonssystemer.

En grundig forståelse for hvilke muligheter som finnes i dagens informasjonssystemer og hvordan de brukes er en forutsetning idag for å kunne si at man har en digital forretningsforståelse.

Siden disse informasjonssystemene er så viktige i dagens digitale hverdag har vi skrevet en egen artikkelserie om informasjonssystemene som vi anbefaler at du leser for å få en grundig forståelse av hva digital forretningsforståelse er.

Les mer: Informasjonssystem

Summen av overstående forhold avgjør din digitale forretningsforståelse

Digital forretningsforståelse krever ikke at du er god på en eller to av de faktorene over. Din digitale forretningsforståelse avgjøres av summen av alle ovenstående forhold. Det vil si hvor god du er på alle forholdene vi har gått igjennom i denne artikkelen.

Digital mestring

Digital mestring = forretnings- og teknologiforståelse * vilje og evne til transformasjon.

Mange innfører ny teknologi, men fortsetter med de samme tingene. De mangler digital mestring.

Du leser nå artikkelserien: Digitalisering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Digital modenhetDigital organisasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Digitalisering av verden, organisasjonen og hverdagen
 • Digital teknologi (IKT-teknologi) – kjennetegn og muligheter
 • Moores lov – dobling av datakraften hver 24 måned uten at prisen øker
 • Fra preindustrielt til postindustrielt samfunn
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Digital transformasjon
 • Digitalt økosystem
 • Digital plattform
 • Bredden og dybden til digitale plattformer
 • Digital kompetanse
 • Digitale ferdigheter
 • Digital dømmekraft
 • Digital modenhet
 • Digital forretningsforståelse
 • Digital organisasjon
 • Digital strategi (IKT-strategi)
 • Digital verdikjede
 • Digital markedsføring
 • Informasjonssystem
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.