agenturer.no

    Denne artikkelen er del 22 av 29 artikler om Motivasjon

Jobbkarakteristika-modeller er en tredje type motivasjonsteori og tar for seg egenskaper ved selve jobben som motivasjonsfaktor. I disse modellene vurderer man faktorer ved selve jobben for å kartlegge motivasjonspotensialet i en jobb. Dette er teorier som har fått stor støtte, men en viktig faktor som må vurderes når man ser på motivasjonspotensialet er individuelle forskjeller i hva som motiverer. Det er da spesielt tre faktorer i forhold til en jobbs motivasjonspotensiale som det kan være store individuelle forskjeller i.

Den ene er en persons vekstbehov. Ikke alle ønsker å utvikle seg og få nye utfordringer. Når det gjelder jobbkarakteristikka-modellen så stemmer den best på de som har stort vekstbehov. Den andre faktoren er forskjeller i jobbtilfredshet. Er en person generelt misfornøyd med jobben sin, så er det svært vanskelig å skape motivasjon hos denne personen. Den tredje faktoren er individuelle forskjeller i kunnskap og ferdigheter.

For å utløse indre motivasjon er det viktig at medarbeideren har den kompetansen som kreves for at en selv skal føle at en mestrer jobben.

I de påfølgende artiklene skal vi se litt nærmere på de ledende jobbkarakteristika-modeller.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn
Annonse

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Motivasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Ytre motivasjonThorsrud sine jobbkarakteristikk teorier >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Motiv og motivasjon
 • Incentiv og incitamenter
 • Motivasjonsbegrepet i en historisk sammenheng
 • Motivasjonsteorier
 • Behovsteori
 • Maslows behovspyramide
 • McClelands behovsteori
 • ERG-teorien (behovsteori)
 • Kognitive motivasjonsteorier
 • Forventningsteorien
 • Målsettingsteori (motivasjonsteori)
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • MBO – fasene
 • Sosiale motivasjonsteorier
 • Likeverdsteori (motivasjonsteori)
 • Rettferdighetsteorien (motivasjonsteori)
 • Forsterkningteorien (motivasjonsteori)
 • Selvbestemmelsesteorien
 • Kognitiv evalueringsteori
 • Indre motivasjon
 • Ytre motivasjon
 • Jobbkarakteristika-modeller
 • Thorsrud sine jobbkarakteristikk teorier
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Herzbergs to-faktorteori
 • Selvledelse (empowerment) og positivt lederskap
 • Houghton og Necks teoretiske tredeling av selvledelse
 • Motivasjon av høyspesialiserte medarbeidere
 • Optimisme og positiv psykologi