Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 22 av 30 artikler om Motivasjon

Jobbkarakteristika-modellene er motivasjonsteorier som sier noe om hva som skal til for å øke den indre motivasjonen, arbeidslysten, arbeidsprestasjonen, jobbtilfredsheten og redusere turnoveren. Disse motivasjonsteoriene tar for seg hvilke egenskaper ved selve jobben som gjør oss motiverte. Modellen hevder at jobber som tilbyr selvbestemmelse, variasjon, frihet og meningsfulle tilbakemeldinger vil øke den indre motivasjonen til medarbeiderne. 

I disse modellene vurderer vi faktorer ved selve jobben for å kartlegge hvilket motivasjonspotensial en jobb har. Teoriene har fått stor empirisk støtte, men det må samtidig legges til at vi må det er viktig å se på hvilke individuelle forskjeller som motiverer oss når vi skal kartlegge motivasjonspotensialet til en jobb. Studier viser at det er spesielt tre faktorer ved en jobbs motivasjonspotensial som avgjøres av individuelle forskjeller.

Den ene er en persons vekstbehov. Ikke alle ønsker å utvikle seg og få nye utfordringer. Jobbkarakteristikk-modellen passer best for de som har et stort vekstbehov.

Den andre faktoren er forskjeller i jobbtilfredshet. Er en person generelt misfornøyd med jobben sin, er det også svært vanskelig å skape motivasjon hos denne personen.

Den tredje faktoren vi må vurdere er individuelle forskjeller i kunnskap og ferdigheter. Dette er viktig, da det kreves at medarbeideren har kompetansen som kreves for at de skal føle at de mestrer jobben og dermed oppnår indre motivasjon.

I de påfølgende artiklene skal vi se litt nærmere på de ledende jobbkarakteristika-modellene.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Motivasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << SelvbestemmelsesteorienThorsrud sine jobbkarakteristikk teorier >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Motiv og motivasjon
 • Incentiv og incitamenter
 • Motivasjonsbegrepet i en historisk sammenheng
 • Motivasjonsteorier
 • Behovsteori
 • Maslows behovspyramide
 • McClelands behovsteori
 • ERG-teorien (behovsteori)
 • Kognitive motivasjonsteorier
 • Forventningsteorien
 • Målsettingsteori (motivasjonsteori)
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • MBO – fasene
 • Sosiale motivasjonsteorier
 • Likeverdsteori (motivasjonsteori)
 • Rettferdighetsteorien (motivasjonsteori)
 • Forsterkningteorien (motivasjonsteori)
 • Kognitiv evalueringsteori
 • Indre motivasjon
 • Ytre motivasjon
 • Selvbestemmelsesteorien
 • Jobbkarakteristika-modeller
 • Thorsrud sine jobbkarakteristikk teorier
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Herzbergs to-faktorteori
 • Selvledelse (empowerment) og positivt lederskap
 • Houghton og Necks teoretiske tredeling av selvledelse
 • Motivasjon av høyspesialiserte medarbeidere
 • Optimisme og positiv psykologi
 • Opportunisme