Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 22 av 28 artikler om Motivasjon

Lese tid: < 1 minutter

Jobbkarakteristika-modellene er motivasjonsteorier som sier noe om hva som skal til for å øke den indre motivasjonen, arbeidslysten, arbeidsprestasjonen, jobbtilfredsheten og redusere turnoveren. Disse motivasjonsteoriene tar for seg hvilke egenskaper ved selve jobben som gjør oss motiverte. Modellen hevder at jobber som tilbyr selvbestemmelse, variasjon, frihet og meningsfulle tilbakemeldinger vil øke den indre motivasjonen til medarbeiderne. 

I disse modellene vurderer vi faktorer ved selve jobben for å kartlegge hvilket motivasjonspotensial en jobb har. Teoriene har fått stor empirisk støtte, men det må samtidig legges til at vi må det er viktig å se på hvilke individuelle forskjeller som motiverer oss når vi skal kartlegge motivasjonspotensialet til en jobb. Studier viser at det er spesielt tre faktorer ved en jobbs motivasjonspotensial som avgjøres av individuelle forskjeller.

Den ene er en persons vekstbehov. Ikke alle ønsker å utvikle seg og få nye utfordringer. Jobbkarakteristikk-modellen passer best for de som har et stort vekstbehov.

Den andre faktoren er forskjeller i jobbtilfredshet. Er en person generelt misfornøyd med jobben sin, er det også svært vanskelig å skape motivasjon hos denne personen.

Den tredje faktoren vi må vurdere er individuelle forskjeller i kunnskap og ferdigheter. Dette er viktig, da det kreves at medarbeideren har kompetansen som kreves for at de skal føle at de mestrer jobben og dermed oppnår indre motivasjon.

I de påfølgende artiklene skal vi se litt nærmere på de ledende jobbkarakteristika-modellene.

Du leser nå artikkelserien: Motivasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Herzbergs to-faktorteoriThorsrud sine jobbkarakteristikk teorier >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Motivasjon (motiv)
 • Motivasjonsbegrepet i en historisk sammenheng
 • Incentiv og incitamenter
 • Motivasjonsteorier
 • Behovsteori og motivasjon
 • Maslows behovspyramide
 • McClelands behovsteori
 • ERG-teorien (behovsteori)
 • Kognitive motivasjonsteorier
 • Forventningsteorien
 • Målsettingsteori (motivasjonsteori)
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Sosiale motivasjonsteorier
 • Likeverdsteori (motivasjonsteori)
 • Rettferdighetsteorien (motivasjonsteori)
 • Forsterkningteori (motivasjonsteori)
 • Kognitiv evalueringsteori
 • Indre motivasjon
 • Ytre motivasjon
 • Selvbestemmelsesteorien
 • Herzbergs to-faktorteori
 • Jobbkarakteristika-modeller
 • Thorsrud sine jobbkarakteristikk teorier
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Selvledelse (empowerment)
 • Optimisme og positiv psykologi
 • Opportunisme
 • Motivasjon av høyspesialiserte medarbeidere
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.