Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en vertikal fusjon eller oppkjøp?

En vertikal fusjon eller oppkjøp er det motsatte av en horisontal fusjon eller oppkjøp. En vertikal fusjon eller oppkjøp er når et selskap slår seg sammen med eller kjøper opp et annet selskap i et såkalt kjøper-selger forhold. En annen måte å si dette på er å se på en vertikal fusjon/oppkjøp som en oppstrøms (leverandør) eller nedstrøms (kunde) integrasjon.

Eksempler på vertikale oppkjøp er når en produsent kjøper opp en grossist eller når en detaljist kjøper opp en grossist eller produsent.

Vertikal fusjon og oppkjøp

Hva er hensikten?

Hensikten med en vertikal fusjon er å bygge på styrkene til de to selskapene for å oppnå fremtidig vekst og økt lønnsomhet. Samtidig som man kan oppnå strategiske fordeler ved å bygge opp inngagsbarrierer som gjør det vanskeligere for konkurrenter å komme inn på bedriftens marked.

Ved å eie hele eller deler av verdikjeden til et produkt slipper vi å dele inntektene et salg gir med andre selskaper. Noe som øker selskapets lønnsomhet ved at selskapet tjener penger i alle ledd i verdiskapningsprosessen. Samtidig som dette kan skape en rekke stordriftsfordeler og synergieffekter.

Kan forbedre konkurransen i markedet og skape økt lønnsomhet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss