Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 7 av 15 artikler om Budskap >> Typografi

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Hva er linjejustering?

Mens linjeavstanden angir den loddrette avstanden mellom to grunnlinjer i en tekst, angir linjejustering den vannrette avstanden mellom de enkelte ordene. Den tas i bruk for å få brødsats til «å gå opp», dvs. for å forhindre at overskytende ord eller enkeltlinjer forplanter seg til neste side/spalte.

Linjejustering typer

Vi skiller her mellom:

 • Venstrejustert
 • Høyrejustert
 • Sentrert
 • Blokkjustert

Blokkjustert tekst

Teksten kan være blokkjustert, dvs. at alle linjer har samme lengde. Eksempel på blokkjustert tekst ser du under:

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Venstrejustert tekst

Venstrejustert vil si at teksten er justert med en “løs høyremarg”, slik at linjefallet er «naturlig» i den forstand at linjelengden avsluttes ved ordmellomrom eller bindestreker. Eksempel på venstrejustert tekst ser du under:

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla

Høyrejustert tekst

Hvis teksten er høyrejustert har teksten en rett høyremarg, mens venstremargen er “løs”. Eksempel på høyrejustert tekst ser du under:

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla

Sentrert tekst

Er teksten sentrert har teksten verken en rett høyremarg eller venstremarg. Teksten er sentrert midt på linjen (satsflaten). Eksempel på sentrert tekst ser du under:

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla

Moderne ombrekningsprogrammer foretar utslutningen automatisk, men gir brukeren vanligvis anledning til å foreta finjusteringer.

Du leser nå artikkelserien: Budskap >> Typografi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << LinjeavstandLeselighet og leseprosessen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Typografi
 • Bokstav og skriftsystemer
 • Skrift og skrifttyper
 • Skriftstørrelse (skriftgrad)
 • Marger
 • Linjeavstand
 • Linjejustering
 • Leselighet og leseprosessen
 • Orddeling
 • Linjelengde
 • Bildetekst
 • Skrifteffekter
 • Ingress
 • Sitat
 • Hva er god typografi?
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.