Domene og webhotell fra OnNet.no

Algoritme definisjon

En algoritme er et script (lite dataprogram) med et sett med operasjoner (koder) som – hvis de følges – gir et bestemt resultat. Algoritmer brukes i alle datasystemer for blant annet kunstig intelligens, maskinlæring og big data analyser. Søkeresultatene du får opp når du søker i Google og annonsene du får se når du logger deg inn på Facebook er f.eks. styrt av algoritmer.

Begrepet algoritme kan ifølge Microsoft Encarta Dictionary defineres slik:

“en algoritme er en problemløsende matematisk prosedyre eller et dataprogram”

Denne generell definisjonen er gjort litt mer spesifikk av Business Dictionary:

“en algoritme er en steg for steg prosedyre designet for å kunne gjennomføre en operasjon som vil munne ut i et ønsket resultat”.

Cambridge Dictionary har slått sammen disse to definisjonene og sier at:

“en algoritme er matematiske instruksjoner eller regler som vil kunne kalkulere et svar til et gitt problem, spesielt dersom disse instruksjonene blir gitt til en datamaskin”.

Eller som Wikipedia sier i sin definisjon:

“algoritme er en presis beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å løse et problem eller et sett med flere problemer”.

Alle disse har et budskap felles. Nemlig at algoritmer er en relativ presis og bunden fremgangsmåte for å skaffe svar på et gitt problem eller oppnå et ønsket resultat gjennom å følge en forhåndsdefinert oppskrift (matematiske prosedyrer) som er tilpasset det målet eller det ønskede resultatet algoritme utviklerne har. Vi snakker med andre ord om et ordnet sett av entydige, utførbare skritt som definerer en terminerende prosess.

Min definisjon er derfor:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.