Domene og webhotell fra OnNet.no

kommunikasjonsoppgaver

Enten du skal lage en markedsplan som forklarer hvordan markedsføringen skal legges opp, en kommunikasjonplan for virksomhetens markedskommunikasjon, en nettside eller en salgsstrategi for hvordan du skal overbevise en bestemt kunde om å velge ditt produkt er det en forutsetning at du har en fullstendig oversikt over virksomhetens:

  • markedsføringsoppgavene – en oversikt over hvilke oppgaver markedsføringen må løse for å nå markedsmålet gjennom å følge en bestemt markedsstrategi.
  • kommunikasjonsoppgavene – en prioritert oversikt over hvilke effekter kommunikasjoneffektene kommunikasjonvirkemidlene til virksomheten må skape for at virksomhetens markedsmål skal bli nådd.

Definisjon >> kommunikasjonsoppgave

Med kommunikasjonsoppgaver menes:

oppgaver knyttet til å skape det rette omdømme, gjøre verditilbudet kjent, fortelle hvilke behov og problemer det løser, hvorfor de bør velge det, samt vise vei til og minne om det.

Definisjon >> oppgavediagnose

For å avgjøre hvilke kommunikasjonsoppgaver virksomheten står ovenfor må vi gjennomføre en oppgavediagnose. En OPPGAVEDIAGNOSE vil i denne sammenheng si:

en analyse av hvilke kommunikasjonsoppgaver virksomheten står ovenfor og som markeds- og kommunikasjonsinnsatsen derfor må løse for å nå markedsmålet.

Hvorfor bruke penger på kommunikasjon?

Den eneste grunnen til at vi bruker penger på reklame, salg og andre markedskommunikasjon tiltak skyldes at vi har kommunikasjonsoppgaver som kun kan løses gjennom målrettet bruk av ulike former for kommunikasjon. Vi kan dermed si at målet med ethvert kommunikasjonsforøk er:

å løse en eller flere definerte kommunikasjonsoppgaver virksomheten har i forbindelse med å bringe kundene igjennom deres kjøpsprosess.

Markedskommunikasjon har ikke noen funksjon i seg selv. Den gir bare mening i relasjon til verditilbudet, da verditilbudet er avgjørende for hvilke kommunikasjonbudskap virksomheten kan velge til markedet. Markedskommunikasjon fører riktignok til kjøp, men verditilbudet avgjør den videre relasjon mellom virksomheten og kunden.

Den eneste grunnen til at vi er interessert i å bruke penger på reklame og andre markedskommunikasjonstiltak er å øke virksomhetens lønnsomhet på kort og/eller lang sikt. Noe vi kun kan gjøre gjennom å øke inntektene eller redusere kostnadene. Korrekt bruk av kommunikasjon i kombinasjon med andre tiltak kan gjøre begge deler. Det er dette som bør være det overordnede kommunikasjonsmålet.

Markedskommunikasjonens oppgave er å dekke kundenes informasjonsbehov og gi de det rette førsteinntrykket av virksomhetens verditilbud. Bruken av markedskommunikasjon avgjør dermed delvis om kundene kommer igjen og hvordan de snakker om verditilbudet til andre. Slik bestemmer også totalopplevelsen graden av kjøperinitiativ i form av gjenkjøp og forespørsler.

Tradisjonelle kommunikasjonsoppgaver

De tradisjonelle kommunikasjonsoppgavene en virksomhet kan ha og som det er mulig å løse gjennom målrettet bruk av markedskommunikasjon er følgende fem hovedgrupper av kommunikasjonsoppgaver:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss