Domene og webhotell fra OnNet.no

Praktisk gjennomføring

Å leie lokaler er ofte en lang og tidkrevende prosess, hvor det er mange spørsmål som må behandles. Spørsmål av både strategisk og stor økonomisk betydning for selskapet må besvares før det endelige valget tas.

Vi skal her se litt nærmere på noe av det du må tenke på når du skal leie lokaler. Artikkelen er en videreutvikling av brosjyren ”Tips og råd for leie av næringslokaler”, utarbeidet av Oslo Kommune Næringsetaten, Servicekontoret for næringslivet.

Hvordan finne de ledige lokalene?

Det finnes mange måter å finne ledige næringslokaler på. De vanligste kildene er:

Aviser og magasiner

Mange aviser, både lokale og regionale, har en fast «næringseiendomsdag» ved jevne mellomrom. Foruten at du finner ledige næringseiendommer her, kan du sette inn en egen annonse under «lokaler søkes». I tillegg utgis det flere reklamefinansierte magasiner med næringseiendommer. Disse blir gratis distribuert til et stort antall bedrifter i Oslo-området og fås også kjøpt i kiosker. 

Bruken av aviser og magasiner er imidlertid på sterk tilbakegang etter 2005, ettersom de fleste idag velger å legge lokalene ut på Internett fremfor å kjøpe dyre annonser i aviser og magasiner med svært begrenset levetid.

Meglere

Dernest gjelder det å ta kontakt med eiendomsmeglerne som har spesialisert seg på næringseiendom. Foruten at disse sitter på svært mange lokaler, påtar mange av dem seg søkeoppdrag. Mot et visst honorar påtar de seg å finne nye lokaler for deg. 

Eiendomsforvaltere og besittere

Ved å ta kontakt med større forvaltere og eiendomsbesittere i god tid, kan man nyte godt av byggeplaner som ennå ikke er offentlig kjent. Dette er imidlertid kun aktuelt hvis man har behov for et større lokale.

Internett

Den beste kilden til ledige næringslokaler finner man utvilsomt på Internett. Her finner du en komplett oversikt over eiere, forvaltere og næringsmeglere i hele Norge, samt mange annonser for ledige lokaler. Her kan du bl.a. legge inn en «bestilling» på den type lokaler du har behov for. Dermed får du beskjed dersom det legges ut en annonse for et aktuelt lokale. Dette er utvilsomt den best benyttede kilden idag.

Definer behovet før du begynner å lete etter lokalene

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.