Kategori: Analyseverktøy

risiko

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om HMS og intern kontroll

Denne artikkelen er del 3 av 19 artikler i om Kriseledelse

Denne artikkelen er del 15 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Denne artikkelen er del 19 av 34 artikler i om Finansiering

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Les mer
vrio analyse

SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

Denne artikkelen er del 17 av 19 artikler i om Ressursledelse og ressursforvaltning

Denne artikkelen er del 7 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 6 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

Les mer
Strategisk analysemetoder for informasjonstrategien

Strategisk analysemetoder for informasjonstrategien

Denne artikkelen er del 14 av 14 artikler i om Informasjon

Denne artikkelen er del 31 av 33 artikler i om Informasjonssystem

Det finnes knapt en ekspert eller bedriftsleder som er uenig i at Internett-, Ekstranett- og Intranett baserte løsninger kommer til å utgjøre grunnmuren i enhver organisasjons kommunikasjonsstruktur i fremtiden. Det som ikke er like opplagt er hvordan bedriftene skal utnytte de mulighetene som finnes innenfor denne teknologien for å oppnå økt lønnsomhet på kort og lang sikt.

Les mer
Diamont modellen til Porter

Porter diamantmodell (diamantanalyse)

Denne artikkelen er del 36 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 13 av 14 artikler i om Globalisering / internasjonalisering

Denne artikkelen er del 5 av 5 artikler i om Strategiske analyseteknikker

Diamantanalysen er en analyse av virksomhetens eksterne arbeidsbetingelser på et makronivå, og er egnet til å kartlegge bedriftens strategiske posisjon i et langtidsperspektiv.

Les mer
gap-analyse

SERVQUAL ( Service Quality Model)

Denne artikkelen er del 32 av 48 artikler i om Service og serviceledelse

Denne artikkelen er del 6 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Et av de mest benyttet verktøy for å måle oppfattet servicekvalitet. Dette diagnose verktøyet prøver å kartlegge betydningen av opplevelser og forventninger gjennom å ta med både opplevelsen av servicekvaliteten og forventningene til den i vurderingen av servicekvaliteten.

Les mer
Interessent , interessentanalyse og Interessentkart

Interessent , interessentanalyse og Interessentkart

Denne artikkelen er del 5 av 20 artikler i om Research fasen

Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler i om Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 34 av 35 artikler i om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

Denne artikkelen er del 15 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Skal gi svar på: Hva gjør virksomheten, hvilke interessenter blir berørt av virksomheten, hvilken relasjoner finnes mellom dem og hvilken form for kommunikasjon krever dette?

Les mer
soft-analyse

SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)

Denne artikkelen er del 2 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 17 av 20 artikler i om Research fasen

Denne artikkelen er del 35 av 35 artikler i om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

Denne artikkelen er del 38 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Hva er en SOFT-analyse eller SWAP-analyse eller SWOP analyse som nyere markedsføringsteori ofte omtaler denne analysen som? Hvordan gjennomføre en slik analyse, og hva kan jeg bruke den til?

Les mer
konkurranseanalyse

Konkurrentanalyse («5 forces»)

Denne artikkelen er del 24 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 3 av 5 artikler i om Strategiske analyseteknikker

Denne artikkelen er del 8 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 10 av 20 artikler i om Research fasen

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

Les mer
trend

Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)

Denne artikkelen er del 16 av 20 artikler i om Research fasen

Denne artikkelen er del 6 av 10 artikler i om Prognosering

Denne artikkelen er del 5 av 14 artikler i om Bivariat analyse

Denne artikkelen er del 9 av 10 artikler i om Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

Med trender mener vi utviklingslinjer i et statistisk materiale og omfatter alt fra å trekke opp kurver på frihånd i et diagram, til mer kompliserte matematiske beregninger

Les mer
Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)

Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)

Denne artikkelen er del 29 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 10 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 12 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 35 av 48 artikler i om Service og serviceledelse

Tiltaksmatrisen, også kalt “dyktighet/viktighet” matrisen er et kraftfullt analyseverktøy som bør brukes i forbindelse med analysen av arbeidsbetingelsene, da den viser hvor dyktige organisasjonen er på de områdene som er viktige for kunden – sett i forhold til konkurrentenes prestasjonsnivå.

Les mer
Markedskart (målgruppekart)

Markedskart (målgruppekart)

Denne artikkelen er del 32 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 3 av 10 artikler i om Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 16 av 18 artikler i om Målgruppe

Markedskartet, også kalt  målgruppekart, er et strategisk planleggingsverktøy for kommunikasjonsplanlegging, og kan benyttes på mange måter i en situasjonsanalyse for å kartlegge en markedsituasjon.

Les mer
Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse

Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse

Denne artikkelen er del 25 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 8 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Denne artikkelen er del 4 av 5 artikler i om Strategiske analyseteknikker

Kjerneanalyse er et analyseverktøy som er mye brukt for å analysere virksomhetens strategiske kjerne for å forstå de elementene som gir virksomheten konkurransefortrinn

Les mer
gap-modellen

GAP modellen (GAP analyse)

Denne artikkelen er del 30 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 31 av 48 artikler i om Service og serviceledelse

Denne artikkelen er del 5 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Modellen består av fire gap, i tillegg til kundegapet, som alle representerer en trussel for bedriftens totale leveransekvalitet.

Les mer