Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 16 av 17 artikler om Markedsplanlegging
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


kundeperspektivet

Etter kjøpet må kunden følges opp gjennom et kundepleieprogram. Det vil si at så snart kunden har kjøpt, betalt og fått levert det de har kjøpt, må de følges opp for å sørge for at de forblir fornøyd etter “sannhetens øyeblikk“, imøtegå etterkjøprasjonalisering og utvikle kunden til å forbli en lojal kunde som kjøper igjen og igjen, og da aller helst mer hver gang, fra virksomheten. 

For å ivareta denne oppgaven trenger vi et kundeoppfølgingprogram som bygger på en kundelojalitetstige som har som mål å gjøre alle førstegangskunder om til lønnsomme gjenkjøpere som over tid utvikler seg til å bli ambassadører som anbefaler virksomhetens verditilbud til andre.

I første fase av kundepleieprogrammet er vi opptatt av å kvalitetssikre kundens opplevelse av sluttresultatet. Det vil si hvordan at verditilbudet ble levert:

 1. I rett tid
 2. I rett kvalitet
 3. På rett sted
 4. Til til rett person
 5. Til rett pris

Dernest må vi forsikre oss om at kundens opplevelse av brukssituasjonen er i tråd med de forventningene de hadde til produktet eller tjenesten på forhånd. Det vil si forsikre oss om at:

 • Produktet virker som tiltenkt
 • Kunden forstår å bruke det
 • Klarer å utnytte alle de fordelene som ligger innebygd i verditilbudet
 • Klarer å vedlikeholde produktet
 • Får svar på alle spørsmålene de lurer på knyttet til kundeforholdet

Markedsføringfilosofien og -teknikken vi benytter oss av for å bygge opp dette kundeoppfølgingprogrammet kalles relasjonsmarkedsføring og er en markedsføringsteknikk som har som formål å:

Maksimalisere livstidverdien til alle eksisterende kunder gjennom å utvikle varige relasjoner til dem

For å fult ut forstå hva relasjonsmarkedsføring innebærer, hvilke virkemidler man kan benytte seg av og hvordan man måler effekten av tiltakene, anbefaler jeg at du leser min artikkelserie om relasjonsmarkedsføring før du går videre i denne artikkelen. 

I praksis går dette arbeidet ut på å realisere oppfølgingfasens del av virksomhetens markedsstrategi, og utvikle dette oppfølgingsapparatet i tråd med virksomhetens servicekonsept for å sikre samsvar mellom hva virksomheten er, sier og gjør i alle deler av virksomheten. 

Dernest må vi avdekke hvilke fremtidige behov og problemer kunden føler å ha og som virksomhetens produkter og tjenester kan løse, slik at vi kan oppnå tilleggskjøp, merkjøp og gjenkjøp etterhvert som disse behovene og problemene dukker opp.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsplanlegging

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningeneMarkedsplan >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplanlegging
 • Situasjonsanalyse
 • Målgruppe
 • Kjøper- og selgerinitativ
 • Markedsmål
 • Markedsstrategi
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgaver
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Markedsplan