KOMMUNIKASJON

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdet kommunikasjon.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Kommunikasjon

wp-content/uploads/intervjuguide-1-300x168.jpg

Budskap >> Ide & tekst

I denne artikkelserien går vi på hvordan du utvikler en god ide for ditt buskap og hvordan selve teksten bør skrives for å løse de definerte kommunikasjonsoppgavene for påvirkningsforsøket.


wp-content/uploads/komposisjon-300x200.jpg

Budskap >> Komposisjon

Hva er en komposisjon, hva inngår i en komposisjon og hvordan komponere noe som er istand til å overføre budskapet på en god måte? I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi deg svarene på dette.


wp-content/uploads/layout-1-300x188.jpg

Budskap >> Layout

I denne artikkelserien ser vi nærmere på hva layout er, layoutens funksjon, hvilke elementer som inngår og hva som kjennetegner god layout. Artikkelserien bør leses sammen med serien om komposisjon for å gi fult utbytte.


wp-content/uploads/typografi-300x112.jpg

Budskap >> Typografi

En artikkelserie om god typografi, hva det er og hva som skaper god typografi. Med typografi menes læren om bokstaver og hvordan de bør brukes for å skape god kommunikasjon. Essensiell kunnskap for alle som jobber med design.


wp-content/uploads/kommunikasjon-300x145.png

Kommunikasjonsperspektiv

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke kommunikasjonsperspektiv det er vanlig å skille mellom i kommunikasjonslitteraturen.


wp-content/uploads/intern-kommunikasjon.jpg

Kommunikasjonsplan

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en kommunikasjonsplan er, hva som inngår i den og hvordan du går frem for å lage en kommunikasjonsplan for din virksomhet.


wp-content/uploads/kommunikasjonsoppgaver-1-300x174.jpg

Kommunikasjonsteori

Hva er kommunikasjon, hva består kommunikasjonsprosessen av og hvilken kommunikasjonsteori finnes? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


wp-content/uploads/TV-reklame-300x168.jpg

Kommunikasjonsvirkemidler

Hva er et kommunikasjonsvirkemiddel, hvilke finnes og hvordan bruke dem for å løse kommunikasjonsoppgaver?


/wp-content/uploads/kroppssprak-300x234.jpg

Kroppspråk

Hva er kroppspråk, hva forteller kroppspråket vårt og hvordan kan vi lære å tolke andres kroppspråk for å se hva de egentlig tenker og mener omkring noe. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


/wp-content/uploads/markedskommunikasjon-hva-er.jpg

Markedskommunikasjon

Hva er markedskommunikasjon, hvilke former for markedskommunikasjon finnes og hvordan bruke markedskommunikasjon som et konkurransevirkemiddel?


/wp-content/uploads/historie.jpg

Medielære >> Medienes historiske utvikling

I denne artikkelserien går vi igjennom medienes historiske utvikling, fra Gutenberg og frem til dagens digitale medier.


/wp-content/uploads/sosiale-medier-hvem-300x199.jpg

Medielære >> Medievurdering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan det er vanlig å vurdere mediene når vi skal bestemme oss for hvilke mediekanaler og medier vi skal bruke i vår markedsføring.


/wp-content/uploads/varemerke-300x172.jpg

Merkevarebygging

Hva er merkevarebygging og hvordan gå frem for å bygge en sterk merkevare? I denne artikkelserien går vi igjennom disse kritiske spørsmålene.


/wp-content/uploads/varemerke1-300x300.jpg

Omdømme

Hvorfor er omdømme så viktig for enhver markedsfører, hva skaper omdømme og hvordan legge opp en omdømme strategi som er istand til å gi virksomheten det ønskede omdømme? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på dette. Artikkelserien bør leses sammen med artikkelserien om merkevarebygging for å gi fult utbytte.


wp-content/uploads/paavirkning-300x115.jpg

Påvirkning

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan vi kan påvirke folk på ulike måter.


/wp-content/uploads/sosiale-medier-logo-300x199.png

Sosiale medier

En artikkelserie som tar for seg bruken av sosiale medier og som prøver å gi deg svar på alle spørsmål du måtte ha omkring sosiale medier og sosial markedsføring.


/wp-content/uploads/sponsing-formal-300x169.jpg

Sponsing

En artikkelserie som tar for seg bruk av sponsing i markedsføringssammenheng.


/wp-content/uploads/telemarketing.jpg

Telemarketing

En artikkelserie som tar for seg telemarketing og hvordan du bruker denne markedsføringteknikken med suksess. Ikke bare myntet på telefonselgere men alle som bruker telefonen aktivt i kommunikasjonen.


wp-content/uploads/viral-markedsforing-300x215.png

Viral markedsføring

En artikkelserie om hva viral markedsføring er og hvordan du går frem for å få suksess med viral markedsføring og hvordan du implementerer viral markedsføring med resten av markedsplanen.


/wp-content/uploads/utvikling-visuell-profil-300x204.jpg

Visuell profil

En artikkelserie som tar for seg hvordan du gå frem for å velge og skape ønsket visuell profil for en virksomhet. Inkl. en gjennomgang av hva du må huske på underveis – steg for steg.