KOMMUNIKASJON

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdet kommunikasjon.
Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Kommunikasjon

wp-content/uploads/intervjuguide-1-300x168.jpg

Budskap >> Ide & tekst

I denne artikkelserien går vi på hvordan du utvikler en god ide for ditt buskap og hvordan selve teksten bør skrives for å løse de definerte kommunikasjonsoppgavene for påvirkningsforsøket.


wp-content/uploads/komposisjon-300x200.jpg

Budskap >> Komposisjon

Hva er en komposisjon, hva inngår i en komposisjon og hvordan komponere noe som er istand til å overføre budskapet på en god måte? I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi deg svarene på dette.


wp-content/uploads/layout-1-300x188.jpg

Budskap >> Layout

I denne artikkelserien ser vi nærmere på hva layout er, layoutens funksjon, hvilke elementer som inngår og hva som kjennetegner god layout. Artikkelserien bør leses sammen med serien om komposisjon for å gi fult utbytte.


wp-content/uploads/typografi-300x112.jpg

Budskap >> Typografi

En artikkelserie om god typografi, hva det er og hva som skaper god typografi. Med typografi menes læren om bokstaver og hvordan de bør brukes for å skape god kommunikasjon. Essensiell kunnskap for alle som jobber med design.


wp-content/uploads/kommunikasjon-300x145.png

Kommunikasjonsperspektiv

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke kommunikasjonsperspektiv det er vanlig å skille mellom i kommunikasjonslitteraturen.


wp-content/uploads/intern-kommunikasjon.jpg

Kommunikasjonsplan

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en kommunikasjonsplan er, hva som inngår i den og hvordan du går frem for å lage en kommunikasjonsplan for din virksomhet.


wp-content/uploads/kommunikasjonsoppgaver-1-300x174.jpg

Kommunikasjonsteori

Hva er kommunikasjon, hva består kommunikasjonsprosessen av og hvilken kommunikasjonsteori finnes? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


wp-content/uploads/TV-reklame-300x168.jpg

Kommunikasjonsvirkemidler

Hva er et kommunikasjonsvirkemiddel, hvilke finnes og hvordan bruke dem for å løse kommunikasjonsoppgaver?


/wp-content/uploads/markedskommunikasjon-hva-er.jpg

Konkurransevirkemidler - Markedskommunikasjon

Hva er markedskommunikasjon, hvilke former for markedskommunikasjon finnes og hvordan bruke markedskommunikasjon som et konkurransevirkemiddel?


/wp-content/uploads/kroppssprak-300x234.jpg

Kroppspråk

Hva er kroppspråk, hva forteller kroppspråket vårt og hvordan kan vi lære å tolke andres kroppspråk for å se hva de egentlig tenker og mener omkring noe. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


/wp-content/uploads/radio-300x284.jpg

Medielære >> Analoge mediekanaler

I denne artikkelserien tar vi for oss de analoge mediekanalene, deres fordeler og styrker sammenlignet med de øvrige kanalenee. Hva skiller dem fra de grafiske og digitale kanalene? Hvilken bruksområder har de og hvordan oppnå suksess med dem?


/wp-content/uploads/avis.jpg

Medielære >> Grafiske mediekanaler

Hva er en grafisk mediekanal, hvilke grafiske mediekanaler finnes og hvilke sterke og svake sider har de i forhold til andre mediekanaler. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg gode svar på disse spørsmålene.


/wp-content/uploads/historie.jpg

Medielære >> Medienes historiske utvikling

I denne artikkelserien går vi igjennom medienes historiske utvikling, fra Gutenberg og frem til dagens digitale medier.


/wp-content/uploads/sosiale-medier-hvem-300x199.jpg

Medielære >> Medievurdering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan det er vanlig å vurdere mediene når vi skal bestemme oss for hvilke mediekanaler og medier vi skal bruke i vår markedsføring.


/wp-content/uploads/varemerke-300x172.jpg

Merkevarebygging

Hva er merkevarebygging og hvordan gå frem for å bygge en sterk merkevare? I denne artikkelserien går vi igjennom disse kritiske spørsmålene.


/wp-content/uploads/varemerke1-300x300.jpg

Omdømme

Hvorfor er omdømme så viktig for enhver markedsfører, hva skaper omdømme og hvordan legge opp en omdømme strategi som er istand til å gi virksomheten det ønskede omdømme? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på dette. Artikkelserien bør leses sammen med artikkelserien om merkevarebygging for å gi fult utbytte.


wp-content/uploads/paavirkning-300x115.jpg

Påvirkning

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan vi kan påvirke folk på ulike måter.


/wp-content/uploads/sosiale-medier-logo-300x199.png

Sosiale medier

En artikkelserie som tar for seg bruken av sosiale medier og som prøver å gi deg svar på alle spørsmål du måtte ha omkring sosiale medier og sosial markedsføring.


/wp-content/uploads/sponsing-formal-300x169.jpg

Sponsing

En artikkelserie som tar for seg bruk av sponsing i markedsføringssammenheng.


/wp-content/uploads/telemarketing.jpg

Telemarketing

En artikkelserie som tar for seg telemarketing og hvordan du bruker denne markedsføringteknikken med suksess. Ikke bare myntet på telefonselgere men alle som bruker telefonen aktivt i kommunikasjonen.


wp-content/uploads/viral-markedsforing-300x215.png

Viral markedsføring

En artikkelserie om hva viral markedsføring er og hvordan du går frem for å få suksess med viral markedsføring og hvordan du implementerer viral markedsføring med resten av markedsplanen.


/wp-content/uploads/utvikling-visuell-profil-300x204.jpg

Visuell profil

En artikkelserie som tar for seg hvordan du gå frem for å velge og skape ønsket visuell profil for en virksomhet. Inkl. en gjennomgang av hva du må huske på underveis – steg for steg.