KOMMUNIKASJON

Artikkelserier knyttet til fagområdet kommunikasjon. Artikkelseriene kan du lese som en lærebok, hvor neste artikkel bygger videre på den forrige og hvor du finner en innholdsfortegnelse i bunnen av hver artikkel. Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Kommunikasjon

    Budskap >> Ide & tekst

I denne artikkelserien går vi på hvordan du utvikler en god ide for ditt buskap og hvordan selve teksten bør skrives for å løse de definerte kommunikasjonsoppgavene for påvirkningsforsøket.

Antall artikler: 21 artikler


    Budskap >> Komposisjon

Hva er en komposisjon, hva inngår i en komposisjon og hvordan komponere noe som er istand til å overføre budskapet på en god måte? I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi deg svarene på dette.

Antall artikler: 11 artikler


    Budskap >> Layout

I denne artikkelserien ser vi nærmere på hva layout er, layoutens funksjon, hvilke elementer som inngår og hva som kjennetegner god layout. Artikkelserien bør leses sammen med serien om komposisjon for å gi fult utbytte.

Antall artikler: 7 artikler


    Budskap >> Typografi

En artikkelserie om god typografi, hva det er og hva som skaper god typografi. Med typografi menes læren om bokstaver og hvordan de bør brukes for å skape god kommunikasjon. Essensiell kunnskap for alle som jobber med design.

Antall artikler: 16 artikler


    Den lineære kommunikasjonsmodellen

En gjennomgang av den lineære kommunikasjonsmodellen steg for steg. Den mest brukte kommunikasjonsmodellen idag.

Antall artikler: 12 artikler


    Kommunikasjonsmodeller

En gjennomgang av hva en kommunikasjonsmodell er og hvilke kommunikasjonsmodeller som finnes.

Antall artikler: 8 artikler


    Kommunikasjonsperspektiv

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke kommunikasjonsperspektiv det er vanlig å skille mellom i kommunikasjonslitteraturen.

Antall artikler: 1 artikler


    Kommunikasjonsplan

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en kommunikasjonsplan er, hva som inngår i den og hvordan du går frem for å lage en kommunikasjonsplan for din virksomhet.

Antall artikler: 14 artikler


    Kommunikasjonsteori

Hva er kommunikasjon, hva består kommunikasjonsprosessen av og hvilken kommunikasjonsteori finnes? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 12 artikler


    Kommunikasjonsvirkemidler

Hva er et kommunikasjonsvirkemiddel, hvilke finnes og hvordan bruke dem for å løse kommunikasjonsoppgaver?

Antall artikler: 23 artikler


    Kroppspråk

Hva er kroppspråk, hva forteller kroppspråket vårt og hvordan kan vi lære å tolke andres kroppspråk for å se hva de egentlig tenker og mener omkring noe. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 11 artikler


    Markedskommunikasjon

Hva er markedskommunikasjon, hvilke former for markedskommunikasjon finnes og hvordan bruke markedskommunikasjon som et konkurransevirkemiddel?

Antall artikler: 12 artikler


    Medielære (utvikling og bruk)

I denne artikkelserien går vi igjennom medienes historiske utvikling, fra Gutenberg og frem til dagens digitale medier., samt hvorfor og hvordan vi bruker mediene som en del av våre liv. Inkludert hvilken påvirkningkraft de har på oss.

Antall artikler: 22 artikler


    Medievurdering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan det er vanlig å vurdere mediene når vi skal bestemme oss for hvilke mediekanaler og medier vi skal bruke i vår markedsføring.

Antall artikler: 8 artikler


    Merkevarebygging

Hva er merkevarebygging og hvordan gå frem for å bygge en sterk merkevare? I denne artikkelserien går vi igjennom disse kritiske spørsmålene.

Antall artikler: 41 artikler


    Omdømme

Hvorfor er omdømme så viktig for enhver markedsfører, hva skaper omdømme og hvordan legge opp en omdømme strategi som er istand til å gi virksomheten det ønskede omdømme? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på dette. Artikkelserien bør leses sammen med artikkelserien om merkevarebygging for å gi fult utbytte.

Antall artikler: 15 artikler


    Påvirkning

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan vi kan påvirke folk på ulike måter.

Antall artikler: 14 artikler


    Samtaler og personlig kommunikasjon

Hva skiller personlig kommunikasjon fra masse- og markedskommunikasjon og hvilke former for personlig kommunikasjon finnes? Oppmerksomheten rettes her mot samtaler generelt.

Antall artikler: 19 artikler


    Sosiale medier

En artikkelserie som tar for seg bruken av sosiale medier og som prøver å gi deg svar på alle spørsmål du måtte ha omkring sosiale medier og sosial markedsføring.

Antall artikler: 25 artikler


    Sponsing

En artikkelserie som tar for seg bruk av sponsing i markedsføringssammenheng.

Antall artikler: 4 artikler


    Språklige virkemidler

En gjennomgang av hvilke språklige virkemidler vi har tilgjengelig i alle former for verbal kommunikasjon og som er spesielt mye brukt i markedskommunikasjon, personlig salg og møteledelse.

Antall artikler: 16 artikler


    Telemarketing

En artikkelserie som tar for seg telemarketing og hvordan du bruker denne markedsføringteknikken med suksess. Ikke bare myntet på telefonselgere men alle som bruker telefonen aktivt i kommunikasjonen.

Antall artikler: 7 artikler


    Viral markedsføring

En artikkelserie om hva viral markedsføring er og hvordan du går frem for å få suksess med viral markedsføring og hvordan du implementerer viral markedsføring med resten av markedsplanen.

Antall artikler: 35 artikler


    Visuell profil

En artikkelserie som tar for seg hvordan du gå frem for å velge og skape ønsket visuell profil for en virksomhet. Inkl. en gjennomgang av hva du må huske på underveis – steg for steg.

Antall artikler: 14 artikler