Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 11 artikler om Teknologi som kjerneprosess

Definisjon teknologi

Med teknologi menes:

Kunnskapsbaserte hjelpemidler som erstatter praktiske menneskelige ferdigheter innen kunst, vitenskap, kommunikasjon og håndverk.

Fra treredskaper til digitale signaler

Mennesker har alltid brukt teknologi til å hjelpe seg selv med å utføre viktige oppgaver. Faktisk er dette ett av de viktigste skillene mellom mennesker og dyr. 

Så lenge mennesket har eksistert har vi brukt teknologi som hjelpemidler i vårt daglige arbeidet. De første ”huleboerne” lagde trespyd, pil og buer og andre redskaper av tre som de kunne bruke til jakt, forsvar o.l.

Disse redskapene ble etter hvert laget av metall etter hvert som vi lærte oss å mestre teknologien som var nødvendig for å bearbeide de ressursene naturen gav oss. Bruken av disse redskapene gav oss ny kunnskap om bruken og de mulige bruksområdene. Dette gav oss flere nye ideer om hvordan vi kunne bruke disse redskapene og prinsippene redskapene var laget på til å lage enda flere nye redskaper som kunne nye bruksområder. Slik har utviklingen av teknologien gått stadig fremover siden steinalderen og frem til idag.

Kjerne- og støtteteknologi

Teknologi kan videre deles inn i to kategorier:

 1. Teknologi som blir brukt direkte i produksjonen (kjerneteknologi)
 2. Teknologi som blir brukt for å tilpasse virksomheten til omgivelsene (støtteteknologi)

Noen andre vanlige måter å gruppere teknologiene inn etter er:

 • produksjonsteknologi – teknologi som brukes i produksjonen (verdikjeden)
 • maskinteknologi – virksomhetens maskiner og utstyr
 • strukturteknologi – teknologier som er knyttet til virksomhetens strukturer, f.eks. elektrisitet, vann og annen infrastruktur
 • distribusjonteknologi – teknologi som brukes i distribusjonen av innsatsfaktorer (input) og varer til markedet (output), f.eks. biler, båter og fly.
 • kommunikasjonsteknologi – teknologi som brukes i forbindelse med kommunikasjon
 • informasjonsteknologi – normalt synonymt med IKT-teknologi, men inkluderer alle informasjonsystemer som involverer teknologi på en eller annen måte.

Teknologi typologier

Teknologien kan også grupperes i tre ulike typologier for å få et bedre forståelse av hva teknologi begrepet omfatter.

Woodwards typologi

Denne typologien kan komprimeres til tre grunnleggende teknologier:

 1. stykkproduksjon eller produksjon av små partier
 2. masseproduksjon eller produksjon av større partier
 3. kontinuerlig prosessproduksjon

Thompsons typologi

Denne typologien kan deles inn i tre generelle kategorier:

 1. Langlinjeteknologier: faller sammen med Woodwards kategorier for masseproduksjon eller
 2. prosessproduksjon
 3. Formidlingteknologier: fører klienter eller kunder sammen om en utveksling eller transaksjon
 4. Intensive teknologier: finner man på sykehusets akuttmottak og liknende

Perrows typologi

Her ble det rettet opp en mangel hos både Woodward og Thompson, som behandlet organisasjoner som om de kun hadde en dominerende teknologi.

 1. Rutinearbeid: lav oppgavevariasjon og oppgaver med høy analyserbarhet
 2. Håndverk: lav oppgavevariasjon og oppgaver med lav analyserbarhet
 3. Teknisk arbeid: høy oppgavevariasjon og oppgaver med høy analyserbarhet
 4. Ikke-rutinearbeid: høy oppgavevariasjon og oppgaver med lav analyserbarhet

Når vi snakker om teknologi idag sikter vi normalt til ulike former for IKT-teknologi. IKT er en forkortelse for “Informasjon – Kommunikasjon – Teknologi”. Noe som gjør det nødvendig å definere de to andre nøkkelbegrepene for at begrepet IKT skal gi noen mening; – Informasjon og kommunikasjon. Kommunikasjon betyr “å gjøre felles“, mens begrepet informasjon er langt mer tvetydig, da det er avhengig av hvilket perspektiv som legges til grunn. 

Du leser nå artikkelserien: Teknologi som kjerneprosess

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kjerneprosess 2: TeknologiInvestering i og bruk av ny digital teknologi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kjerneprosess 2: Teknologi
 • Teknologi
 • Investering i og bruk av ny digital teknologi
 • Effekten av ny teknologi
 • Digital strategi (IKT-strategi)
 • IT-strategi
 • Datautstyr på arbeidsplassen
 • Telefoni og datakommunikasjon
 • Bruk av mobiltelefon på jobben (mobil reglement)
 • Informasjonssystem
 • Datavarehus
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.