PERSONLIG SALG

Artikkelserier knyttet til fagområdet personlig salg. Artikkelseriene kan du lese som en lærebok, hvor neste artikkel bygger videre på den forrige og hvor du finner en innholdsfortegnelse i bunnen av hver artikkel. Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Salg

wp-content/uploads/foredrag.gif

Innvendinger

Hva er en innvending og hvordan behandle dem så de ikke blir ett hindrer mot å få til et salg? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om behandling av innvendinger.

Antall artikler: 8 artikler

wp-content/uploads/spraklige-virkemidler.jpg

Språklige virkemidler

En gjennomgang av hvilke språklige virkemidler vi har tilgjengelig i alle former for verbal kommunikasjon og som er spesielt mye brukt i markedskommunikasjon, personlig salg og møteledelse.

Antall artikler: 19 artikler

Salgsopplæring og trening

I denne artikkelserien går vi gjennom hvilken salgsopplæring nye selgere bør få og hvordan de eksisterende selgerne bør trenes for å maksimere salgsresultatene på kort og lang sikt.

Antall artikler: 12 artikler

wp-content/uploads/detaljpresentasjon-300x264.jpeg

Presentasjonsteknikk

En gjennomgang av hvordan du gjennomfører en presentasjon, hvilke presentasjonsteknikker som finnes og hva du må huske på i denne forbindelse.

Antall artikler: 8 artikler

/wp-content/uploads/kundeorientert-nyhetsbrev.jpg

Personlig salg

I denne artikkelserien går vi igjennom hva personlig salg er og hvordan virksomheten bruker dette kommunikasjonvirkemiddelet. Selve grunnmuren for å få fult utbytte av de andre artikkelseriene om personlig salg.

Antall artikler: 7 artikler

Salgsplanlegging

En artikkelserie som tar for seg hvordan salgplanleggingen bør legges opp. I denne artikkelserien går vi igjennom prosessen fra A til Å.

Antall artikler: 19 artikler

Key Account Management

Hva er key account management, hva inngår og hvordan bruke key account management på en effektive måte.

Antall artikler: 26 artikler

Selgerstiler

En artikkelserie som ser på hvilke ulike selgerstiler som finnes, deres styrker og svakheter, slik at du kan velge den selgerstilen som passer din personlighet og situasjonen best.

Antall artikler: 2 artikler

/wp-content/uploads/avslutning-salg-300x163.gif

Avslutningsteknikker

Avslutningsteknikker er salgsteknikker du kan bruke for å “close salget”. Dvs. få kunden til å inngå en ordre her og nå.

Antall artikler: 7 artikler

/wp-content/uploads/okonomisk-argumentasjon.jpg

Argumentasjonsfasen

Argumentasjonsfasen står sentralt i salgsprosessen, da det er den som avgjør om du får “ordren” eller ikke gjennom å imøtegå alle kundens reelle innvendinger med overbevisende argumenter.

Antall artikler: 7 artikler

Kroppspråk

Hva er kroppspråk, hva forteller kroppspråket vårt og hvordan kan vi lære å tolke andres kroppspråk for å se hva de egentlig tenker og mener omkring noe. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 11 artikler

/wp-content/uploads/sporreteknikk.jpg

Spørreteknikk

En artikkelserie som tar for seg hvilke ulike spørreteknikker som finnes og hvordan du bruker disse spørreteknikkene i kommunikasjon generelt og salg spesielt for å oppnå det du ønsker med samtalen.

Antall artikler: 9 artikler

Behovsanalysen

Hva er en behovanalyse, hvordan gjennomføre en, hva gir den svar på og hvilken betydning har den for salgsprosessen.

Antall artikler: 9 artikler

/wp-content/uploads/salgsleder.jpg

Salgsåpningen

En artikkelserie som tar for seg hvordan salgsåpningen i salgsamtalen bør legges opp for å få det resultatet vi ønsker.

Antall artikler: 10 artikler

Salgsprosessen

En artikkelserie som tar for seg salgsprosessen – fra A til Å.

Antall artikler: 11 artikler

/wp-content/uploads/kunnskapsledelse-300x156.jpg

Salgsledelse

En artikkelserie som tar for seg hva salgsledelse er og hvordan salgsledelsen bør legges opp.

Antall artikler: 20 artikler

/wp-content/uploads/budsjett.jpg

Salgsbudsjettet

En artikkelserie som tar for seg hvordan du utvikler et salgsbudsjett.

Antall artikler: 6 artikler

/wp-content/uploads/sak-person-forhandling.jpg

Forhandlingsteknikk

Hva er forhandlingsteknikk og hvordan gå frem for å vinne forhandlinger? I denne artikkelserien finner du svarene på disse spørsmålene og alt annet du lurer på om forhandlinger.

Antall artikler: 20 artikler

/wp-content/uploads/super-selger1-300x203.jpg

Rekruttering av selgere

En artikkelserie som tar for hvordan vi bør gå frem for å rekruttere selgere og hva vi bør vektlegge for at de skal bli dyktige superselgere.

Antall artikler: 9 artikler