PERSONLIG SALG

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdet personlig salg.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Salg

/wp-content/uploads/planlegging.gif

Aktivitetsplan

En artikkelserie om hvordan du skal gå frem for å bygge opp aktivitetsplanen til selgerne og salgsorganisasjonen. En viktig del-plan i salgsorganisasjonen og selgernes salgsplan.


/wp-content/uploads/okonomisk-argumentasjon.jpg

Argumentasjonsfasen

Argumentasjonsfasen står sentralt i salgsprosessen, da det er den som avgjør om du får “ordren” eller ikke gjennom å imøtegå alle kundens reelle innvendinger med overbevisende argumenter.


/wp-content/uploads/avslutning-salg-300x163.gif

Avslutningsteknikker

Avslutningsteknikker er salgsteknikker du kan bruke for å “close salget”. Dvs. få kunden til å inngå en ordre her og nå.


/wp-content/uploads/behov-300x150.gif

Behovsanalysen

Hva er en behovanalyse, hvordan gjennomføre en, hva gir den svar på og hvilken betydning har den for salgsprosessen.


/wp-content/uploads/sak-person-forhandling.jpg

Forhandlingsteknikk

Hva er forhandlingsteknikk og hvordan gå frem for å vinne forhandlinger? I denne artikkelserien finner du svarene på disse spørsmålene og alt annet du lurer på om forhandlinger.


/wp-content/uploads/innvending.jpg

Innvendinger

Hva er en innvending og hvordan behandle dem så de ikke blir ett hindrer mot å få til et salg? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om behandling av innvendinger.


/wp-content/uploads/Key-Account-Management-300x115.jpg

Key Account Management

Hva er key account management, hva inngår og hvordan bruke key account management på en effektive måte.


/wp-content/uploads/kroppssprak-300x234.jpg

Kroppspråk

Hva er kroppspråk, hva forteller kroppspråket vårt og hvordan kan vi lære å tolke andres kroppspråk for å se hva de egentlig tenker og mener omkring noe. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


/wp-content/uploads/hvorfor-forlater-kundene-300x169.jpg

Kunde- og kontaktanalyse

Hva er en kunde- og kontaktanalyse, hva inngår i slike analyser, hva brukes de til og hvordan gå frem for å lage gode kunde- og kontaktanalyser?


/wp-content/uploads/kundeorientert-nyhetsbrev.jpg

Personlig salg

I denne artikkelserien går vi igjennom hva personlig salg er og hvordan virksomheten bruker dette kommunikasjonvirkemiddelet. Selve grunnmuren for å få fult utbytte av de andre artikkelseriene om personlig salg.


/wp-content/uploads/salgsleder.jpg

Salgsåpningen

En artikkelserie som tar for seg hvordan salgsåpningen i salgsamtalen bør legges opp for å få det resultatet vi ønsker.


/wp-content/uploads/budsjett.jpg

Salgsbudsjettet

En artikkelserie som tar for seg hvordan du utvikler et salgsbudsjett.


/wp-content/uploads/kunnskapsledelse-300x156.jpg

Salgsledelse

En artikkelserie som tar for seg hva salgsledelse er og hvordan salgsledelsen bør legges opp.


/wp-content/uploads/endringsledelse1-300x199.jpg

Salgsplanlegging

En artikkelserie som tar for seg hvordan salgplanleggingen bør legges opp. I denne artikkelserien går vi igjennom prosessen fra A til Å.


/wp-content/uploads/salgsprosessen-300x137.gif

Salgsprosessen

En artikkelserie som tar for seg salgsprosessen – fra A til Å.


/wp-content/uploads/selgertyper-300x212.jpg

Selgerstiler

En artikkelserie som ser på hvilke ulike selgerstiler som finnes, deres styrker og svakheter, slik at du kan velge den selgerstilen som passer din personlighet og situasjonen best.


/wp-content/uploads/sporreteknikk.jpg

Spørreteknikk

En artikkelserie som tar for seg hvilke ulike spørreteknikker som finnes og hvordan du bruker disse spørreteknikkene i kommunikasjon generelt og salg spesielt for å oppnå det du ønsker med samtalen.


/wp-content/uploads/super-selger1-300x203.jpg

Super-selger

En artikkelserie som tar for seg “super-selgeren” fra A til Å.