PERSONLIG SALG

Artikkelserier knyttet til fagområdet personlig salg. Artikkelseriene kan du lese som en lærebok, hvor neste artikkel bygger videre på den forrige og hvor du finner en innholdsfortegnelse i bunnen av hver artikkel. Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Salg

    Argumentasjonsfasen

Argumentasjonsfasen står sentralt i salgsprosessen, da det er den som avgjør om du får “ordren” eller ikke gjennom å imøtegå alle kundens reelle innvendinger med overbevisende argumenter.

Antall artikler: 7 artikler


    Avslutningsteknikker

Avslutningsteknikker er salgsteknikker du kan bruke for å “close salget”. Dvs. få kunden til å inngå en ordre her og nå.

Antall artikler: 7 artikler


    Behovsanalysen

Hva er en behovanalyse, hvordan gjennomføre en, hva gir den svar på og hvilken betydning har den for salgsprosessen.

Antall artikler: 9 artikler


    Forhandlingsteknikk

Hva er forhandlingsteknikk og hvordan gå frem for å vinne forhandlinger? I denne artikkelserien finner du svarene på disse spørsmålene og alt annet du lurer på om forhandlinger.

Antall artikler: 11 artikler


    Innvendinger

Hva er en innvending og hvordan behandle dem så de ikke blir ett hindrer mot å få til et salg? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om behandling av innvendinger.

Antall artikler: 8 artikler


    Key Account Management

Hva er key account management, hva inngår og hvordan bruke key account management på en effektive måte.

Antall artikler: 26 artikler


    Kroppspråk

Hva er kroppspråk, hva forteller kroppspråket vårt og hvordan kan vi lære å tolke andres kroppspråk for å se hva de egentlig tenker og mener omkring noe. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 11 artikler


    Personlig salg

I denne artikkelserien går vi igjennom hva personlig salg er og hvordan virksomheten bruker dette kommunikasjonvirkemiddelet. Selve grunnmuren for å få fult utbytte av de andre artikkelseriene om personlig salg.

Antall artikler: 7 artikler


    Presentasjonsteknikk

En gjennomgang av hvordan du gjennomfører en presentasjon, hvilke presentasjonsteknikker som finnes og hva du må huske på i denne forbindelse.

Antall artikler: 8 artikler


    Rekruttering av selgere

En artikkelserie som tar for hvordan vi bør gå frem for å rekruttere selgere og hva vi bør vektlegge for at de skal bli dyktige superselgere.

Antall artikler: 9 artikler


    Salgsåpningen

En artikkelserie som tar for seg hvordan salgsåpningen i salgsamtalen bør legges opp for å få det resultatet vi ønsker.

Antall artikler: 10 artikler


    Salgsbudsjettet

En artikkelserie som tar for seg hvordan du utvikler et salgsbudsjett.

Antall artikler: 6 artikler


    Salgsledelse

En artikkelserie som tar for seg hva salgsledelse er og hvordan salgsledelsen bør legges opp.

Antall artikler: 22 artikler


    Salgsopplæring og trening

I denne artikkelserien går vi gjennom hvilken salgsopplæring nye selgere bør få og hvordan de eksisterende selgerne bør trenes for å maksimere salgsresultatene på kort og lang sikt.

Antall artikler: 12 artikler


    Salgsplanlegging

En artikkelserie som tar for seg hvordan salgplanleggingen bør legges opp. I denne artikkelserien går vi igjennom prosessen fra A til Å.

Antall artikler: 19 artikler


    Salgsprosessen

En artikkelserie som tar for seg salgsprosessen – fra A til Å.

Antall artikler: 11 artikler


    Selgerstiler

En artikkelserie som ser på hvilke ulike selgerstiler som finnes, deres styrker og svakheter, slik at du kan velge den selgerstilen som passer din personlighet og situasjonen best.

Antall artikler: 4 artikler


    Språklige virkemidler

En gjennomgang av hvilke språklige virkemidler vi har tilgjengelig i alle former for verbal kommunikasjon og som er spesielt mye brukt i markedskommunikasjon, personlig salg og møteledelse.

Antall artikler: 16 artikler


    Spørreteknikk

En artikkelserie som tar for seg hvilke ulike spørreteknikker som finnes og hvordan du bruker disse spørreteknikkene i kommunikasjon generelt og salg spesielt for å oppnå det du ønsker med samtalen.

Antall artikler: 9 artikler