Domene og webhotell fra OnNet.no

TQM
Kilde: Presentasjoner for NOKUT laget av Leif Knudsen.

Hva er total kvalitetsledelse (TQM)?

Total kvalitetsledelse (Total Quality Management, TQM) er en helhetlig ledelsesfilosofi som fokuserer på kontinuerlig forbedring av produkter, tjenester og prosesser gjennom involvering av alle ansatte i organisasjonen. Målet med TQM er å oppnå langsiktig suksess gjennom kundetilfredshet og operasjonell effektivitet. TQM bygger på flere grunnleggende prinsipper og verktøy som hjelper organisasjoner med å forbedre kvaliteten på alle nivåer.

Total kvalitetsledelse (TKL), eller Total Quality Managment (TQM) på engelsk, er en helhetlig ledelsesfilosofi som fokuserer på kontinuerlig forbedring av produkter, tjenster og prosesser gjennom involvering av alle ansatte i organisasjonen. Modellen ble utviklet i Japan etter andre verdenskrig. Filosofien går ut på at ledere og medarbeidere sammen skal gjøre det de kan for å:

levere produkter eller tjenester som tilfredsstiller eller overgår brukernes behov og forventninger.

For å klare dette må man arbeide for å oppnå best mulig kvalitet i alle ledd i arbeidsprosessene. Filosofien kan sees som en motvekt til filosofier knyttet til å la markedskrefter få fritt spillerom. Total kvalitetsledelse skal bidra til å flytte fokus vekk fra de kortsiktige raske løsninger og mot vedvarende kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Total kvalitetsledelse er ikke én metode, men et system av metoder og verktøy som knytter «medarbeiderkompetanse og medarbeidermotivasjon til eksisterende og fremtidige kundebehov for utvikling av produkter og tjenester som stadig forbedres slik at de tilfredsstiller kundene bedre».

Uttrykket total kvalitet er ment å skulle illustrere at kvalitet handler om mer en tilfredsstillelse av brukerens krav og forventninger. Den handler også om den faglige utførelsen av tjenesten eller produktet, samspillet i prosessene og servicen overfor kundene.

Total kvalitetsledelse er en prosess som fokuserer på å tilfredsstille kundens krav gjennom å kvalitetssikre alle aktiviteter, prosesser og samhørighetsforhold i virksomheten for å sikre at kunden alltid får den kvaliteten som er lovet og som forventes av kunden. Siden kvalitettenkningen omfatter alt virksomheten er, sier og gjør snakker vi om “total kvalitet“.

total-kvalitet

Definisjon -> Total kvalitetsledelse (TKL/TQM)?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss