Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Prosjektets livssyklus er en modell som viser hvordan prosjektarbeidet foregår fra start til slutt. Livssyklusen starter i det øyeblikket vi får en prosjektide (prosjektets fødsel) vi ønsker å undersøke videre, og avsluttes ved at vi legger ned prosjektet (prosjektets død).

Hvilke faser prosjektet går igjennom varierer fra organisasjon til organisasjon, og er avhengig av prosjektets størrelse, mål og kompleksitet.

prosjekt-livssyklus
Prosjektets livssyklus og ressurspådrag (Karlsen & Gottschalk, 2008)

4 prosjektfaser

Prosjektets livssyklus kan fremstilles som en prosess bestående av fire faser:

  1. Oppstartsfasen
  2. Planleggingsfasen
  3. Gjennomføringsfasen
  4. Avslutningsfasen

Oppstartsfase

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss