Volum og volumanalyse

Volum forteller hvor mange aksjer som omsettes til enhver tid, målt i kroner eller antall aksjer som blir omsatt.

Bollinger-bånd

Bollinger-bånd ble utviklet av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De brukes til å identifisere ekstreme oppturer eller nedturer i pris.

Elliott bølgeteori og Fibonacci analyse

Ralph Nelson Elliott viste til tre viktige aspekter av prisbevegelse i teorien sin: mønster, forhold og tid.

Gyldent kors og dødskors i en aksjeanalyse

Det gyldne korset, eller gullkorset som det også kalles, er et bullish diagrammønster som signaliserer et brudd med den langsiktige trenden.

Glidende gjennomsnitt

Hva er glidende gjennomsnitt? Et glidende gjennomsnitt er et gjennomsnitt av en skiftende enhet med priser beregnet over et gitt antall dager. Et glidende gjennomsnitt...

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) indikatoren er en av de mest brukte innen teknisk analyse, og ble utviklet av J. Welles Wilder i 1978

Momentum aksjer er børsvinnerne, hvorfor?

Et entydig forskningsmateriale de siste 30 årene viser at momentum aksjer gir signifikant større avkastning enn andre aksjer

Formasjoner i aksjekursen

Ved at formasjonene dannes av en samling av støtte- og motstandsnivåer som oppstår som en følge av korreksjonsbevegelser i en trend.

Kontinuitetsmønstre i en aksjeanalyse

Kontinuitetsmønstre indikerer en pause i en trend, noe som tyder på at den forrige retning vil gjenopptas etter en periode.

Støtte og motstand teori

Støtte og motstand er et av de mest brukte verktøyene innen i teknisk analyse fordi de er lett å bruke. Vi går her igjennom modellene.

Trend og trendforlengelse

Trend er det viktigste konseptet i teknisk analyse, og brukes for å definere den generelle retningen på en markedsbevegelse for ulike tidsperioder.

Candle­stick diagram

Et Candle­stick diagram gir deg mulighet for å avlese flere verdier i ett diagram, og er et avde mest brukte diagrammene innen teknisk analyse.

Diagrammer for aksjeanalyse

Diagrammer står sentralt i en teknisk analyse, da dette er verktøyet vi bruker for å få et visuelt bilde av utviklingen til aksjekursen.

Dow – Teori

Teorien omhandlet aksjemarkedets sammenheng med de grunnleggende økonomiske forretningsbetingelsene.

Teknisk analyse av aksjer

Teknisk analyse går ut på å bruke tidligere kursbevegelser til å spå fremtiden, altså se på om historien gjentar seg.