Formasjoner i aksjekursen

Ved at formasjonene dannes av en samling av støtte- og motstandsnivåer som oppstår som en følge av korreksjonsbevegelser i en trend.

Kontinuitetsmønstre i en aksjeanalyse

Kontinuitetsmønstre indikerer en pause i en trend, noe som tyder på at den forrige retning vil gjenopptas etter en periode.

Støtte og motstand teori

Støtte og motstand er et av de mest brukte verktøyene innen i teknisk analyse fordi de er lett å bruke. Vi går her igjennom modellene.

Trend og trendforlengelse

Trend er det viktigste konseptet i teknisk analyse, og brukes for å definere den generelle retningen på en markedsbevegelse for ulike tidsperioder.

Candle­stick diagram

Et Candle­stick diagram gir deg mulighet for å avlese flere verdier i ett diagram, og er et avde mest brukte diagrammene innen teknisk analyse.

Diagrammer for aksjeanalyse

Diagrammer står sentralt i en teknisk analyse, da dette er verktøyet vi bruker for å få et visuelt bilde av utviklingen til aksjekursen.

Dow – Teori

Teorien omhandlet aksjemarkedets sammenheng med de grunnleggende økonomiske forretningsbetingelsene.

Teknisk analyse av aksjer

Teknisk analyse går ut på å bruke tidligere kursbevegelser til å spå fremtiden, altså se på om historien gjentar seg.