Diagrammer

Når du ser på et diagram, er det flere faktorer som du bør være klar over når det gjelder hvordan de påvirker den informasjonen som blir gitt.

Dow – Teori

Teorien omhandlet aksjemarkedets sammenheng med de grunnleggende økonomiske forretningsbetingelsene.

Trend

Trend er det viktigste konseptet i teknisk analyse, og brukes for å definere den generelle retningen på en markedsbevegelse for ulike tidsperioder.