Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Så lenge etterspørsel- og tilbudskurven er konstante, holder også prisen seg uendret når markedet er i likevekt. Det finnes imidlertid en rekke faktorer som påvirker både etterspørsel- og tilbudskurven.

Når vi tegnet opp tilbud- og etterspørselskurven tok vi forbehold at ingen andre forhold forandret seg enn prisen. Forandrer noen av disse «andre forholdene» på seg vil enten tilbud- eller etterspørselskurven også forandre på seg. Når forhold som påvirker disse kurvene inntreffer sier vi at vi får et skift i tilbud- eller etterspørselskurven. Dvs. at kurven beveger seg enten innover eller utover i diagrammet.

Et skift «til høyre» kalle, positive skift. Skift «til venstre» kalles negative skift.

Får vi et skift i tilbuds- eller etterspørselskurven vil vi også få et nytt likevektspunkt i markedet, og dermed også en nå markedspris.

Under ser jeg på noen av de vanligste faktorene som forårsaker skift i tilbuds- eller etterspørselskurven.

Skift i tilbudskurven

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss