Domene og webhotell fra OnNet.no

kultur

Hva er en organisasjonskultur?

Organisasjonskulturen står sentralt enten vi skal vurdere menneskene som en kjerneprosessene i verdiskapningprosessen eller hva som skaper er godt psyko-sosialt arbeidsmiljø. Dette fordi:

“organisasjonskulturen ubevisst styrer de daglige beslutningene, atferden, innsatsen og resultatene en organisasjon skaper”.

Uttrykket kultur er imidlertid omfattende og vanskelig å definere, da uttrykket er en fellesnevner for det som karakteriserer en bestemt virksomhet. Selv om kulturbegrepet er vanskelig å definere er det allikevel viktig at vi lærer oss hva som skaper kulturen, hva den består av og hvordan vi kan forme denne for å nå våre mål og skape ett ønsket arbeidsmiljø i organisasjonen. 

Definisjon av organisasjonskultur

La oss starte med å definere begrepet kultur som organisasjonskulturen er en del av.

En kultur kan defineres som:

“Summen av folks tillærte, generelle og spesifikke normer, verdier og vaner, som påvirker atferd i en gitt virksomhet”

En lignende, men eldre definisjon av kultur er definisjonen til Edward Tylor, 1871:

“Kultur er den komplekse helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, moral, jus, skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn”.

Med utgangspunkt i denne definisjonen av kulturbegrepet kan vi i følge Edgar Schein (1990, 111) definere en organisasjonskultur som:

(a) Et mønster av grunnleggende antakelser, (b) utviklet av en gitt gruppe (c) etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og inter integrasjon – (d) som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant, og som derfor e) læres bort til nye medlemmer som (f) den riktige måten å oppfatte på, tenke på og føle på i forhold til disse problemene. 

Hatch og Schultz (2009:281) har en lignende definisjon:

“Organisasjonskulturen er De interne verdier, holdninger og grunnleggende antagelser, som omfatter alle organisasjonens medarbeidere og som manifesteres gjennom medarbeidernes oppfattelse og fortolkning av organisasjonen. Organisasjonskulturen er skapt av organisasjonens historie og uttrykkes gjennom de symboler og artifakter (gjenstander, ord og handlinger), som gjelder for hele organisasjonen og alle dens medlemmer”.

Kultur kan nå defineres som (a) et mønster av grunnleggende antagelser, (b) oppfunnet,
oppdaget, eller utviklet av en gitt gruppe, (c) som den lærer å takle sine problemer med
ekstern tilpasning og intern integrasjon, (d) som har fungert godt nok til å være
anses gyldig og derfor skal e) bli undervist til nye medlemmer som (f) korrigere
måte å oppfatte, tenke og føle i forhold til disse problemene.

Hva er organisasjonskultur?

Organisasjonskulturen, også kalt bedriftskultur, er som det går frem av definisjonene over et fenomen som oppstår over tid når mange mennesker er sammen og den opprettholdes bare så lenge den blir oppfattet som riktig av medlemmene i organisasjonen.

Kulturbegrepet omfatter alle forhold rundt oss som vi tar for gitt og aldri tenker på, men som allikevel styrer vår måte å tenke og handle på i ulike situasjoner. De kulturelle mønstrene som tilsammen utgjør en kultur eller “limet” som holder en større gruppe mennesker sammen, f.eks. et land eller en bedrift, er en felles forståelse av:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.