Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

faktoranalyseFaktoranalyse er ikke en selvstendig analysemetode, men en samlebetegnelse for ulike multivariate statistiske metoder som går ut på å analysere avhengighets-forholdet mellom et stort antall variabler, for deretter å forklare deres felles underliggende dimensjoner (faktorer).

Faktoranalyser brukes til å forenkle fortolkningen av et datamateriale som inneholder en stor mengde observasjoner eller variabler.

Metoden er med andre ord et arbeidsverktøy vi bruker for å redusere datamengden vår. Ut i fra f.eks. 50 indikatorer som tar sikte på å forklare en fler-dimensjonal variabel, kan vi gjennom en faktoranalyse redusere dem til noen få. F.eks. til 5 – 6 faktorer.

Faktoranalysen som en matematisk prosedyre søker å forklare mønsteret av samvariasjon mellom observasjoner med utgangspunkt i et minimalt antall grunnleggende dimensjoner. Derfor er faktoranalysen et verktøy for redusere kompleksitet, samt et redskap for å avdekke mulige meningsfulle (tolkbare) og forenklede mønstre i data. Gjennom faktoranalysen forsøker man å identifisere de grunnleggende dimensjonene eller latente forhold fra klynger (“clusters”) av atferdsformer som er høyt korrelert med hverandre.

Eksplorerende og konfirmerende faktoranalyse

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss