Domene og webhotell fra OnNet.no

Artefakter og symboler er to sentrale begrep enten vi ønsker å endre en kultur, skape en lærende organisasjon, innføre verdibasert ledelse eller symbolsk ledelse i en organisasjon.

Hva er en artefakt?

Artefakter er:

“kulturelle uttrykk som kan observeres”

Artefakter er med andre ord alle konkrete fysiske gjenstander, tekst, språk og atferd i en kultur som er et uttrykk for et kulturuttrykk. Vi snakker med andre ord om alle materielle objekter som er skapt, brukt eller modifisert av mennesker og som gir innsikt i en kultur eller et samfunn. Disse objektene kan være alt fra verktøy og våpen til kunstverk og religiøse gjenstander.

Artefakter er viktige for forståelsen av historiske og kulturelle kontekster, da de bærer med seg informasjon om teknologi, estetikk, dagligliv og sosiale strukturer. De er også essensielle for å forstå både fortidens og nåtidens samfunn, da de gir et materielt grunnlag for å studere og tolke menneskelige erfaringer, kulturuttrykk og historiske prosesser.

Eksempler på artefakter vi alle burde kjenne til er:

  • Barndop
  • Konfirmasjon
  • Bursdag
  • Bryllup
  • 17 mai

At disse artefaktene påvirker vår atferd på ulike måter bør være åpenbart. 

Artefakter = Kulturelle symboler

Artefaktene er kulturtelle symboler som formidler informasjon om hva som kjennetegner de underliggende kulturuttrykkene. Artefaktene formidler derfor alltid langt mer informasjon enn det vi ser ved første øyekast og må derfor tolkes grundig for å gi forståelse og innsikt.

Betydning av artefakter

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss