Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hvordan registrere arbeidstakere?

Alle arbeidstakere skal registreres i Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstaker registeret). Dette registeret skal inneholde en oversikt over alle arbeidsforhold i Norge.

Arbeidsgiverne har plikt til å rapportere til registeret via a-ordningen. Registeret eies og forvaltes av NAV. Som hovedregel skal alle arbeidsforhold som varer i mer enn 7 dager og der det dreier seg om minst 4 timer i uken, registreres i Aa-registeret.

Aa-registeret gir oversikt over hvilke arbeidstakere som er ansatt hos den enkelte arbeidsgiver. Det inneholder også informasjon om (NAV):

  • startdato og eventuelt opphørsdato for arbeidsforholdet
  • yrke
  • arbeidstid
  • arbeidstidsordning (fra 1.januar 2015)
  • avlønningstype (fra 1.januar 2015)
  • endringsdato for lønn/stillingsprosent (fra 1.januar 2015)
  • permisjoner/permitteringer (fra 1.januar 2015)

Ved maritime arbeidsforhold registreres opplysninger om skipsregister, skipstype og fartsområde.

Frilansere/oppdragstakere og innehavere av enkeltpersonforetak skal ikke stå registrert i Aa-registeret.


Hvem skal meldes inn i arbeidstakerregisteret?

Med arbeidstaker menes enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Dette innebærer at selvstendig næringsdrivende, frilansere og oppdragstakere ikke skal innmeldes i registeret. Ektefelle som arbeider i den andre ektefellens personlige foretak, skal heller ikke regnes som arbeidstaker.

Når skal innmelding sendes?

Melding om innmelding til Aa-registeret skal sendes når et arbeidsforhold tar til, eller når en arbeidstaker starter opp arbeidet igjen etter å ha vært utmeldt, for eksempel på grunn av permisjon.  

Hvor skal meldinger om arbeidsforhold sendes?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss