Markedsmål

hva virksomheten ønsker å nå med sin markedsføring det kommende perioden.