Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvis man ønsker å finne alderen til “gjennomsnitts nordmannen” (populasjons-medianen), og intervjuer 10 personer som har en alder fra 12 – 85 år kan man med ganske stor sikkerhet si at alders medianen vil ligge mellom 12 -85 år. Dette er visste vi i grunnen fra før. Slik informasjon er for omtrentlig til å være til nytte.

Vi behøver trangere konfidensintervall. Ved å avkorte spredningen, f.eks. ta bort de verdiene som ligger under nedre kvartil og øver øvre kvartil, sitter man kansje igjen med et konfidensintervall på mellom 30 – 45 år. Når man avkorter intervallet på denne måter reduserer man samtidig konfidensnivået. Sannsynligheten for å få rett reduseres. Men, som vi skal se, trenger denne reduksjonen av konfidensnivå ikke å bli så stor.

Trangere konfidensintervall = Lavere konfidensnivå

Når vi skal gjøre konfidensintervallet trangere kan dette gjøres på to måter:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.