Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hvis man ønsker å finne alderen til “gjennomsnitts nordmannen” (populasjons-medianen), og intervjuer 10 personer som har en alder fra 12 – 85 år kan man med ganske stor sikkerhet si at alders medianen vil ligge mellom 12 -85 år. Dette er visste vi i grunnen fra før. Slik informasjon er for omtrentlig til å være til nytte.

Vi behøver trangere konfidensintervall. Ved å avkorte spredningen, f.eks. ta bort de verdiene som ligger under nedre kvartil og øver øvre kvartil, sitter man kansje igjen med et konfidensintervall på mellom 30 – 45 år. Når man avkorter intervallet på denne måter reduserer man samtidig konfidensnivået. Sannsynligheten for å få rett reduseres. Men, som vi skal se, trenger denne reduksjonen av konfidensnivå ikke å bli så stor.

Trangere konfidensintervall = Lavere konfidensnivå

Når vi skal gjøre konfidensintervallet trangere kan dette gjøres på to måter:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss