Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et beslutningstre?

Beslutningstre er innenfor kunstig intelligens en av de enklere læringsalgoritmene og er mye brukt innenfor induktiv læring. Dvs. i læring som går ut på å lære ved hjelp av eksempler og er en teknikk som er svært enkel å implementere.

Med beslutningstre menes:

En visualisering av en kompleks beslutnings situasjon der de mulige beslutninger og deres sannsynlige utfall er organisert i form av en graf som ligner et tre.

Beslutningtre blir brukt når et system skal opprette regler for å tolke det som er observert. Beslutningtre er hardfør ovenfor «støyende data», det vil si informasjon som ikke kan tolkes direkte av en datamaskin (slik som tekstdokumenter og mediefiler). For at systemet skal kunne lære, bruker det beslutningstreet for å tolke informasjonen ved å utføre tester på hvert «trinn» og opprette nye grener på treet for å komme frem til et resultat.

Ytelseskriterier

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.